"NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 39 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 – 30/4/2014)" - "KỶ NIỆM 128 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5/1886 – 01/5/2014)" - "TINH THẦN NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5 BẤT DIỆT!"