Hiệp Hòa (Bắc Giang): Phấn đấu đạt trên 12 tỷ đồng quỹ khuyến học trong nhiệm kỳ

 Đại hội Khuyến học huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022, đã xác định nhiều mục tiêu khuyến học, khuyến tài; trong đó toàn huyện sẽ phấn đấu quỹ khuyến học đạt trên 12 tỷ đồng, 20 xã đạt tiêu chí Cộng đồng học tập (CĐHT) cấp xã.

Hội Khuyến học huyện Hiệp Hòa nhận Cờ thi đua xuất sắc 5 năm liên tục giai đoạn 2011-2016, do Trung ương Hội khuyến học Việt Nam trao tặng.

5 năm qua (2011-2016), công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện Hiệp Hòa đạt nhiều kết quả; góp phần tích cực thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện, nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước.

Các cấp hội trong huyện đều đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài. Đến nay, 100% số xã, thị trấn trong huyện có hội Khuyến học; toàn huyện có 1027 tổ chức chi hội, tăng 91 chi hội so với trước. Có 233/233 chi hội thôn, 98/98 chi hội trường học, 56 chi hội cơ quan, 639 chi hội khuyến học dòng họ; với 20.015 hội viên. Hoạt động của các cấp tổ chức hội trong huyện đều đạt khá trở lên, không có chi hội yếu kém.

Tổng quỹ khuyến học, khuyến tài trong toàn huyện đạt hơn 8 tỷ đồng. Xã Đức Thắng có quỹ khuyến học cao nhất huyện là 1,5 tỷ đồng; xã Đông Lỗ là 674 triệu đồng; xã Đoan Bái là 490 triệu đồng và nhiều xã trong huyện có quỹ khuyến học, khuyến tài từ 100 triệu đồng trở lên. 5 năm qua, các cấp hội trong huyện đã kịp thời động viên, khen thưởng các thầy cô giáo, học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong dạy và học. Hàng năm có trên 1000 lượt thầy cô giáo; trên 20.000 lượt học sinh các cấp được các cấp hội khen thưởng, tặng quà; với trị giá trên 2 tỷ đồng.

Trung tâm học tập cộng đồng của các cơ sở trong huyện luôn được củng cố kiện toàn, duy trì hoạt động. Đã mở 1505 lớp cho trên 45.000 lượt người học tập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật…

Phong trào xây dựng gia đình học tập (GĐHT), dòng họ học tập (DHHT), cộng đồng học tập (CĐHT) đạt nhiều kết quả. Trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn huyện có 1.288 GĐHT tiêu biểu; 235 DHHT tiêu biểu. Xã Đức Thắng là xã dẫn đầu trong huyện về các phong trào nêu trên và là xã đầu tiên của huyện Hiệp Hòa đã được công nhận  đạt các tiêu chí CĐHT cấp xã.

Với những thành tích nổi bật, hội khuyến học huyện Hiệp Hòa luôn được xếp đứng ở tốp đầu tỉnh Bắc Giang về công tác khuyến học, khuyến tài; được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi dua xuất sắc 5 năm liên tục giai đoạn 2011 – 2016.

Giai đoạn 2017 2022, các cập hội khuyến học huyện Hiệp Hòa tiếp tục phát huy truyền thống truyền thống văn hóa và hiếu học, đẩy mạnh hơn nữa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đóng góp tích cực thúc đẩy sự nghiệp giáo dục-đào tạo, xây dựng quê hương Hiệp Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phấn đấu đạt các mục tiêu: phát triển hội viên khuyến học đạt trên 10% dân số trong huyện; 100% hội khuyến học cấp xã; 100% chi hội khuyến học thôn, khu phố, trường học, dòng họ, cơ quan, doanh nghiệp hoạt động khá trở lên; không có Trung tâm học tập cộng đồng yếu kém. Phấn đấu huy động quỹ khuyến học đạt từ 12 tỷ đồng trở lên; 20 xã đạt tiêu chí CĐHT cấp xã./.

Thái Hòa

dangcongsan.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb