Ký kết giao ước Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp

Sáng ngày 11/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua “Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của hoạt động ký kết này nhằm đẩy mạnh xây dựng, phát triển các Hợp tác xã nông, lâm nghiệp bền vững; Hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả của ngành sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, hộ nông dân trong việc đổi mới phát triển các Hợp tác xã nông, lâm nghiệp và thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012; Xây dựng các mô hình và tuyên truyền nhân rộng các mô hình Hợp tác xã nông, lâm nghiệp điển hình tiên tiến; Khuyến khích các tập thể, cá nhân thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao liên quan đến quản lý nhà nước và hoạt động của các Hợp tác xã nông, lâm nghiệp.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.315 tổ hợp tác với hơn 11.800 thành viên và 57 Hợp tác xã nông, lâm nghiệp với 2.110 thành viên. Các tổ hợp tác và Hợp tác xã được thành lập nhằm giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong hợp tác, liên kết sản xuất, trao đổi kinh nghiệm, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tạo ra các sản phẩm an toàn, hiệu quả, với quy mô lớn, ổn định, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của tỉnh./.

       Viết Bằng

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb