99% cán bộ, đảng viên Khối cơ quan được học tập các Nghị quyết của Đảng

Sáng 16.8, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 603 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu làm trưởng đoàn và Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuyết Minh làm phó trưởng đoàn, đã làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và kết quả thực hiện Kết luận số 43 của Tỉnh ủy trong toàn Đảng ủy khối.

Thời gian qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã triển khai, quán triệt việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kết luận 43 của Tỉnh ủy đến toàn thể các Chi, Đảng bộ trực thuộc. 65/65 Chi, Đảng bộ trực thuộc đã nghiêm túc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết. Qua kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ ra 10 hạn chế, khuyết điểm, đề ra 4 nhóm giải pháp và 34 nhiệm vụ cụ thể để khắc phục trong thời gian tới. Ngoài ra, Đảng ủy Khối còn ban hành 4 Nghị quyết chuyên đề đột phá nhằm tạo chuyển biến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với từng tập thể, cá nhân.

Đối với việc thực hiện Kết luận 43 của Tỉnh ủy về thực hiện 2 Đề án “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ tỉnh” và “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh”, các Chi, Đảng bộ trực thuộc đã thực hiện nghiêm việc đặt mua và đọc các báo, tạp chí viết về Đảng; 99% cán bộ, đảng viên được học tập các Nghị quyết của Đảng; Tổ chức được 9 kỳ thông tin thời sự đến gần 2000 lượt cán bộ chủ chốt.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu yêu cầu Đảng ủy Khối các cơ quan cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát kết quả khắc phục yếu kém của các tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Tiếp thu và nghiêm khắc khắc phục những hạn chế mà Kết luận của Đoàn kiểm tra đã nêu ra; đồng thời, nhắc nhở các Chi, Đảng bộ trực thuộc có giải pháp quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, không để ảnh hưởng đến Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Mỗi cá nhân, tập thể nâng cao tinh thần trách nhiệm gắn với nhiệm vụ được giao vì sự phát triển chung của tỉnh./.

  Tiến Vũ

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb