Nhiều khó khăn trong thành lập Quỹ khởi nghiệp của tỉnh

Chiều 16.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đã chủ trì cuộc họp với một số sở ngành, đơn vị, ngân hàng để giải quyết vướng mắc trong công tác thành lập Quỹ khởi nghiệp tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Khởi nghiệp là Quỹ xã hội, hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho những ý tưởng sáng tạo nhưng thiếu vốn, được Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp xét duyệt và đảm bảo nguyên tắc bảo tồn vốn của quỹ. Qua lấy ý kiến góp ý của các sở ban ngành, huyện thị, ngân hàng, việc thành lập Quỹ khởi nghiệp đang gặp những khó khăn, vướng mắc như: đối tượng cho vay chủ yếu là sinh viên mới tốt nghiệp, không có tài sản thế chấp, thời gian cho vay tối thiểu là 3 năm nên độ rủi ro rất cao; Quỹ không được bố trí từ ngân sách tỉnh để dự phòng hoàn trả các nguồn huy động; Việc tham gia góp vốn hoặc đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ cho vay Quỹ khởi nghiệp của các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội sở chính.

Đại diện các ngân hàng tham dự cuộc họp đã có nhiều ý kiến, kiến nghị tại cuộc họp. Trong đó, đề nghị UBND tỉnh có văn bản gửi Hội sở chính các Ngân hàng thương mại có chi nhánh đặt tại tỉnh để vận động tham gia nguồn vốn thành lập quỹ; đồng thời, làm rõ hơn quy chế hoạt động của quỹ như: đối tượng cho vay, thành phần hội đồng quản lý quỹ…

Chủ trì cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, đã giao Sở Kế hoạch – Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu các điều kiện xây dựng Đề án thành lập quỹ. Trong đó, làm rõ hơn điều kiện thành lập, các nguồn vốn có thể huy động từ các ngân hàng để báo cáo UBND tỉnh. Ngoài ra, đề án cũng cần xây dựng phương án quản lý, nghiên cứu xác định rõ đối tượng được vay vốn, thời gian cho vay, sớm hoàn thành đề án để trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến./.

Ngọc Huyền – Đặng Hùng

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb