Quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) khu vực phía Bắc.

Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước Nguyễn Văn Bốn giới thiệu những điểm mới của Luật TNBTCNN năm 2017. (Ảnh: TH).

Giới thiệu những điểm mới, các nội dung được sửa đổi, bổ sung của Luật TNBTCNN năm 2017, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp) Nguyễn Văn Bốn cho biết, một trong những điểm mới nổi bật của Luật năm 2017 đã mở rộng đối tượng có quyền yêu cầu bồi thường và quy định rõ ràng hơn từng nhóm đối tượng có quyền yêu cầu bồi thường. Cụ thể, những người đương nhiên có quyền yêu cầu bồi thường (gồm người bị thiệt hại; người thừa kế của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại chết; tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại; người đại diện theo pháp luật của người bị thiệt hại thuộc trường hợp phải có người đại diện theo pháp luật mà Bộ luật Dân sự quy định) và những người có quyền yêu cầu bồi thường theo ủy quyền của những người đương nhiên có quyền yêu cầu bồi thường.

Với tinh thần bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, Luật năm 2017 đã sửa đổi, bổ sung rất nhiều loại thiệt hại được bồi thường, tăng mức bồi thường thiệt hại về tinh thần… Trong đó, có những thiệt hại lần đầu được quy định như khoản tiền phạt theo thỏa thuận trong giao dịch dân sự, kinh tế do không thực hiện được các giao dịch dân sự, kinh tế; phần thiệt hại do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết; thiệt hại là chi phí khác được bồi thường. Bổ sung quy định về tạm ứng kinh phí bồi thường trong đó quy định rõ các loại thiệt hại mà người yêu cầu bồi thường có quyền đề nghị tạm ứng, trách nhiệm của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan tài chính có thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện việc tạm ứng và mức tạm ứng (tối thiểu là 50% giá trị các thiệt hại). Sửa đổi quy định về mức hoàn trả theo hướng tăng mức hoàn trả của người thi hành công vụ; Sửa đổi toàn diện các quy định về khởi kiện và thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại Tòa án…

Tại Hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương đã cùng tập trung thảo luận, chia sẻ cách thức triển khai thi hành Luật TNBTCNN của cơ quan, đơn vị mình.

Giới thiệu các trường hợp thuộc trách nhiệm bồi thường của Viện Kiểm sát nhân dân theo Luật năm 2017, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học (Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao) Hoàng Thị Quỳnh Chi nhấn mạnh, Viện Kiểm sát nhân dân có trách nhiệm tham gia vào việc giải quyết bồi thường nhà nước của các cơ quan khác trong hoạt động tố tụng, là cơ quan kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự về yêu cầu bồi thường tại Tòa án…

Đại biểu Bùi Thị Hương (Bộ Công an) đề xuất tiếp tục và tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tập huấn về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ giải quyết bồi thường và thực hiện nghiêm túc Luật TNBTCNN gắn với thực tiễn công tác của các lực lượng trong Công an nhân dân.

Một số ý kiến đề nghị tăng cường công tác phối hợp với các bộ, ngành có liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên thực tế, nhằm triển khai hiệu quả Luật TNBTCNN tại địa phương, đơn vị…/.

Thu Hằng

dangcongsan

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb