Công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên theo Kết luận 80 còn chậm

Chiều 17/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 80 của Ban Bí thư và Tổ biên tập xây dựng Đề án phát triển tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo dự thảo đề án, toàn tỉnh Bình Phước có 35 doanh nghiệp nhà nước; 5.650 doanh nghiệp tư nhân (DNTN), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trước khi triển khai Kết luận 80 của Ban Bí thư, tỉnh Bình Phước có 5 tổ chức đảng trong DNTN; 93 tổ chức công đoàn; 3 tổ chức đoàn thành niên. Đến nay, đã phát triển được 16 tổ chức đảng trong DNTN với 104 đảng viên; 286 tổ chức công đoàn; 40 tổ chức đoàn thanh niên. Theo đánh giá, công tác phát triển tổ chức đảng còn chậm; chưa thành lập được tổ chức đảng trong doanh nghiệp ở các khu công nghiệp, khu kinh tế; công tác phát triển đảng viên còn hạn chế.

Dự thảo đề án cũng đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, Đảng bộ tỉnh có từ 30 tổ chức đảng trở lên trong DNTN, doanh nghiệp FDI, trong đó có 10 tổ chức đảng trong khu công nghiệp; kết nạp được 2 chủ doanh nghiệp vào đảng; có 60% doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI trở lên được thành lập tổ chức công đoàn và 40% doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức đoàn thanh niên.

Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo đã đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo đề án về: Chỉ tiêu phát triển tổ chức đảng và đảng viên; Trình tự, thủ tục và các hướng dẫn, điều kiện thành lập tổ chức đảng, kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp; Nội dung và nơi sinh hoạt đảng của tổ chức đảng trong doanh nghiệp; chất lượng của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp; chế độ chính sách, kinh phí cho các chi bộ doanh nghiệp hoạt động…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu đã đề nghị tổ biên tập xây dựng đề án cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của thành viên ban chỉ đạo để chỉnh sửa và hoàn thành trình Tỉnh ủy thông qua, ban hành. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất mỗi huyện, thị xã cần đưa ra chỉ tiêu từ nay đến năm 2020 phấn đấu thành lập được từ 3 đến 5 tổ chức cơ sở Đảng; đồng thời đề nghị Bí thư các huyện, thị xã tăng cường sự chỉ đạo thực hiện Kết luận 80, thành lập các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, giao Ban quản lý khu kinh tế phối hợp với Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn, Hội LHPN thực hiện việc thành lập các tổ chức Đảng. Phó Bí thư cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn lại nội dung, chương trình tài liệu đối tượng Đảng và đảng viên mới phù hợp thời gian học tập nghiên cứu cho công nhân, người lao động./.

                                                                                           Thanh Lâm

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb