Cần phối hợp tổ chức tốt Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa IX

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai, sáng nag2y 20/10 đã chủ trì Hội nghị liên tịch với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các ban HĐND tỉnh để chuẩn bị nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa IX.

Kỳ họp thứ Năm là kỳ họp thường kỳ cuối năm 2017 của HĐND tỉnh khóa IX, dự kiến được tổ chức trong tuần thứ hai của tháng 12. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét báo cáo, chương trình hoạt động năm 2017 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kinh tế – xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017 và dự toán thu, chi năm 2018. Ngoài ra, kỳ họp còn nghe các ngành: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIV; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2017. Đồng thời, xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cần tập trung hoàn thiện các văn bản trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh chỉ đạo Mặt trận các cấp phối hợp với HĐND cùng cấp tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp theo quy định; UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành tích cực, khẩn trương hoàn thiện các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, đảm bảo tiến độ thời gian và chất lượng; các Ban HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, chú trọng tham gia góp ý đối với các báo cáo, dự thảo nghị quyết đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật./.

          Anh Ngọc – Nguyễn Tấn

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb