Năm 2017: thu ngân sách nhà nước về hải quan ước đạt 568 tỷ đồng

Tại buổi làm việc với đoàn giám sát của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh về công tác thu ngân sách 10 tháng đầu năm vào sáng ngày 7/11, Cục Hải quan tỉnh đã tập trung kiến nghị các vấn đề như: HĐND và UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan cần có văn bản trao đổi với các cơ quan quản lý thu để kiểm tra, xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế; hoàn thiện cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông tại các khu công nghiệp và các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh mở rộng mặt hàng được xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp và tăng thu ngân sách.

Tính đến hết ngày 31/10, tổng thu ngân sách nhà nước của Hải quan Bình Phước đạt được hơn 474 tỷ đồng, đạt 130% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 110% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao và đạt 80% chỉ tiêu Tổng Cục Hải quan giao. Dự kiến thu 2 tháng cuối năm là 94 tỷ đồng, nâng tổng nguồn thu cả năm là 568 tỷ đồng, đạt 135% so với dự toán. Theo Cục Hải quan tỉnh, căn cứ vào tình hình khảo sát kế hoạch sản xuất của các doanh nghiệp có số thu lớn trên địa bàn, năm 2018, số thu sẽ không có nhiều yếu tố đột biến như năm 2017. Do đó, Cục Hải quan Bình Phước dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm sau là 440 tỷ đồng.

Đa số các ý kiến tại buổi giám sát đều đánh giá cao việc thu ngân sách nhà nước về hải quan của Cục Hải quan tỉnh khi tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, cũng như chia sẻ với những kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh.

Đánh giá cao những nỗ lực của Cục Hải quan tỉnh trong việc thu ngân sách nhà nước năm 2017, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công – trưởng đoàn giám sát- cho rằng đây là sự đột phá rất lớn khi vượt số thu HĐND tỉnh giao hơn 140 tỷ đồng. Theo ông, để đạt được chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trong thời gian tới, trước hết Cục cần thực hiện các giải pháp quyết liệt để đôn đốc, xử lý các đơn vị nợ đọng thuế; cần quyết tâm cao hơn trong thu ngân sách; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh. Đối với những kiến nghị của Cục, đoàn ghi nhận và đề nghị các ngành liên quan từng bước tháo gỡ.

** Chiều cùng ngày, Ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND tỉnh đã làm việc với Cục Thuế tỉnh về tình hình thu ngân sách ước hết năm 2017 và dự toán thu năm 2018. Theo đánh giá tại buổi làm việc, đa số các khoản thu nội địa 10 tháng qua đều đạt và vượt dự toán Bộ Tài chính, HĐND, UBND tỉnh giao.

Cụ thể, thu ngân sách nhà nước nội địa 10 tháng thực hiện 3.815 tỷ đồng, bằng 80% dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh, UBND tỉnh giao. Căn cứ tình hình thu 10 tháng qua, Cục Thuế tỉnh ước thu cả năm 2017 là 4.780 tỷ đồng, đạt 100% dự toán điều chỉnh tỉnh giao, tăng 17% so với cùng kỳ. Theo dự toán của Cục Thuế tỉnh, năm 2018 thu ngân sách nhà nước nội địa của tỉnh ước thực hiện 4.800 tỷ đồng, bằng 100,4% so ước thực hiện năm 2017.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát và Cục Thuế tỉnh đã bàn bạc đi đến thống nhất dự toán tổng thu ngân sách năm 2017 của tỉnh là 5.400 tỷ đồng, trong đó Cục Thuế tỉnh là 4.830 tỷ đồng và Cục Hải quan là 570 tỷ đồng. Đồng thời, dự toán năm 2018 đối với Cục Thuế tỉnh là 4850 tỷ đồng.

Để đạt được những chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế Bình Phước sẽ tăng cường thực hiện tốt chương trình cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế; tập trung đôn đốc việc thu nộp thuế của các doanh nghiệp; triển khai có hiệu quả các biện pháp thu nợ thuế; đồng thời tập trung kiến nghị nhiều ý kiến cụ thể với HĐND tỉnh./

         Anh Ngọc – Viết Bằng

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb