Phát động đợt thi đua kỷ niệm 45 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

“Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng” và “Lực lượng vũ trang tỉnh chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” là chủ đề đợt thi đua cao điểm của lực lượng vũ trang lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Lễ phát động đợt thi đua này đã được Bộ CHQS tỉnh tổ chức sáng ngày 13/11.

Nội dung trọng tâm và mục tiêu thi đua được đặt ra là: Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa to lớn Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” của quân và dân ta đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Theo đó, 100% cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; Luôn nắm vững tình hình đất nước, nhiệm vụ quân đội và đơn vị, nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; Tích cực, tự giác học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào hành động cách mạng, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, từng cơ quan, đơn vị, căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị mình tiếp tục quan tâm, chăm lo, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, cán bộ nghỉ hưu, gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng…Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch chung tay thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, nhất là địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

** Đối với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước, đợt thi đua nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Nội dung, tiêu chí thi đua tập trung vào thực hiện “Ba nhất” đó là: Nhận thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật cao nhất.

Phong trào thi đua “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 45 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” bắt đầu từ ngày 13/11 đến 28/12/2017; phong trào “Bộ đội biên phòng chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian thi đua từ tháng 11/2017 đến tháng 3/2020.

Quang Thạch-Duy Bắc -Thế Cường

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb