Năm 2017: phấn đấu GRDP của tỉnh tăng từ 6,8 đến 7%

Sáng ngày 13/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai đã chủ trì cuộc họp nhằm thông qua 27 chỉ tiêu kinh tế – văn hóa xã hội  trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017.

Theo báo cáo tại cuộc họp, UBND tỉnh đề ra 27 chỉ tiêu nhiệm vụ về kinh tế – văn hóa xã hội – an ninh quốc phòng trong năm 2018. Trong đó, đáng chú ý là Tổng sản phẩm GRDP của tỉnh tăng từ 6,8 đến 7%; Kim ngạch xuất khẩu 2,250 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu 1,250 triệu  USD; Thu ngân sách 5.455 tỷ đồng; Chi ngân sách 8.435 tỷ đồng; Thành lập mới 900 doanh nghiệp; Thành lập mới 22 hợp tác xã. Các chỉ tiêu về xã hội, môi trường: Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều giảm trong năm là 0,5%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn 13,5%; tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ đạt 92%; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 82,2%; Giải quyết việc làm cho 30.000 lao động; tỷ lệ lao động được qua đào tạo 52%; tỷ lệ dân số sử dụng điện 98,7%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 95,3%; tỷ lệ che phủ rừng 70%; 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại cuộc họp các thành viên đã thảo luận, cho ý kiến đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và nội dung 2 nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn (2016 – 2020) để trình HĐND tỉnh thông qua trong kỳ họp cuối năm sắp tới.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đề nghị sở Kế hoạch &Đầu tư cần rà soát lại các chỉ tiêu cho gọn, phù hợp để đưa vào nghị quyết trình HĐND tỉnh; đối với các chỉ tiêu về tài chính các ngành cũng cần rà soát lại về số liệu để thống nhất trước khi trình HĐND tỉnh. Đối với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cần thực hiện ngay việc hỗ trợ diện tích điều bị thiệt hại cho người dân; đề nghị các ngành, huyện thị cần làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong những tháng cuối năm. Về xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch yêu cầu các địa phương thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thi công các công trình, giải ngân các nguồn vốn cho các xã về đích trong năm nay./.

                                                                                              Thanh Lâm

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb