Đồng Nai: 98,3% doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm đóng bảo hiểm cho người lao động

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, tính đến hết tháng 10/2017, số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này là trên 451 tỷ đồng, chiếm khoảng 2,81% trên tổng số thu của năm 2017.

Việc thực hiện thu bảo hiểm xã hội nửa đầu năm 2017 của Đồng Nai đạt gần 8.000 tỷ đồng (Nguồn: Báo Đồng Nai)

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, tổ chức Công đoàn và sự ý thức của cộng đồng doanh nghiệp, tình hình nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được kéo giảm với tỷ lệ thấp hơn so với mức bình quân chung của cả nước. Đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai đã có trên 2.255.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có hơn 2.253.000 người có thẻ bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 78,5% dân số.

Việc thực hiện thu bảo hiểm xã hội nửa đầu năm 2017 của Đồng Nai đạt gần 8.000 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2016. Riêng trên địa bàn các khu công nghiệp Đồng Nai, đã có 98,3% doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cũng đã phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn lao động tỉnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội trong lực lượng công nhân viên chức lao động và doanh nghiệp; phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp để giải quyết tất cả những vấn đề vướng mắc về thu và giải quyết chính sách cho người lao động. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế Đồng Nai kịp thời xác định từng đơn vị, doanh nghiệp để đưa ngay vào đối tượng tham gia bảo hiểm xa hội kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, đồng thời cung cấp thông tin về doanh nghiệp, về tiền lương, về thu nhập, về số lao động… Tất cả đã tác động tích cực trong vấn đề trích nộp bảo hiểm xã hội của các đơn vị, doanh nghiệp.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai còn làm tốt việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, công tác thực hiện thu bảo hiểm xã hội và giải quyết chi trả chế độ bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, trong 10 năm trở lại đây, tại Đồng Nai, số nợ bảo hiểm xã hội tính trên tổng thể là khá thấp so với mức bình quân chung cả nước.

Có được kết quả trên, theo ông Phạm Minh Thành, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, đó là do Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có cơ chế phối hợp và ký với 13 đơn vị thực hiện quy chế phối hợp về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc làm này đã có tác động tích cực, tạo hiệu ứng tốt đến cả hệ thống chính trị đối với công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Đặc biệt là cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành thực hiện công tác thanh tra liên ngành về lĩnh vực bảo hiểm xã hội cũng là giải pháp tương đối hiệu quả đối với vấn đề thu nợ bảo hiểm xã hội. Riêng ngành bảo hiểm xã hội, từ năm 2016 đã được thực hiện chức năng thanh tra về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, đốc thúc công tác thu được thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, ngành đã thành lập một phòng chuyên thực hiện chức năng về đôn đốc thu hồi nợ và thường xuyên bám sát cơ sở, doanh nghiệp./.

NS

dangcongsan.vn

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb