Xây dựng chương trình phát triển KTXH vùng ĐBDTTS

Chiều ngày 15/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đã chủ trì buổi thảo luận thông qua chương trình phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030. Với đặc thù là một tỉnh đa thành phần dân tộc với 41 dân tộc anh em cùng sinh sống, nên việc xây dựng chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh là một chủ trương lớn và rất cần thiết

Nội dung của chương trình chương trình phát triển KT – XH vùng đồng bao dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030, đã đánh giá một cách cụ thể thực trạng các vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như những chính sách dân tộc được triển khai trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Hiện nay, cả tỉnh có trên 43 ngàn hộ với 193.800 là người đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn còn trên 6.200 hộ nghèo, chiếm đến trên 48,8% tổng số hộ nghèo của tỉnh. Thời gian qua, các chính sách dân tộc được triển khai khá hiệu quả đẩy nhanh chính sách giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, từng bước làm thay đổi tích cực đời sống cũng như nhận thức của người dân. Từ thực tế này, chương trình phát triển KT – XH vùng đồng bao dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030, đã đưa ra những mục tiêu cụ thể, gắn với từng giai đoạn cũng như các giải pháp thực hiện cũng như trách nhiệm của các sở, ngành liên quan. Theo dự toán trong giai đoạn 2018-2020, tổng nguồn vốn cho chương trình là trên 289 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, một số ý kiến cho rằng cần đưa ra những mục tiêu sát thực, quy định thật rõ trách nhiệm của các ngành liên quan, giải pháp cũng phải được cụ thể hoá… để chương trình được triển khai đúng thời hạn.

Quang Xuân-Đặng Hùng

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb