Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổng kết công tác năm 2017

Sáng 6/12, tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh), kỳ họp thứ ba Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021 được tổ chức với sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng.

Kỳ họp thứ ba Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

Kỳ họp thứ ba của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhằm tổng kết, đánh giá công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng.

Theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng, trong năm 2017, Hội đồng đã tổ chức 2 lớp tập huấn, phê bình văn học, nghệ thuật với chủ đề “Nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay” cho các cơ quan Trung ương và 63 tỉnh/thành tại tỉnh Nghệ An và TP. Cần Thơ; tổ chức thành công hội thảo toàn quốc với chủ đề “Các xu hướng vận động của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay – Thực trạng và định hướng phát triển”. Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng đã xem xét, triển khai dịch công trình “Lý luận văn học” của Giáo sư V.E.Khalizev – giáo sư lâu năm của Bộ môn Lý luận văn học, Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Moskva mang tên Lomonosov. Cuốn sách này được xuất bản lần đầu năm 2000, đến nay đã được tái bản hơn 10 lần. Hiện cuốn sách này được xem là giáo trình lý luận văn học chính của Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Lomonosov và nhiều trường đại học khác ở Liên bang Nga và nhiều quốc gia trên thế giới. Đây được coi là “bước đi đầu tiên” trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng chương trình dịch thuật các tác phẩm lý luận, phê bình văn học nghệ thuật tiêu biểu của thế giới đã được xác định trong chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng.

Thực hiện chức năng tư vấn cho Đảng, Nhà nước về lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, Hội đồng đã phối hợp với một số hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành để tư vấn cho Ban Bí thư, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương hướng xử lý một số nội dung, vụ việc nảy sinh trong đời sống văn học, nghệ thuật, góp phần giải tỏa các bức xúc trong dư luận xã hội; đồng thời chủ động triển khai một số biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Từ nay đến cuối năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội đồng tiếp tục bám sát, nắm bắt thực tiễn để kịp thời tư vấn cho Đảng, Nhà nước. Phát huy vai trò, lấy hoạt động của các Tiểu ban chuyên môn làm trọng tâm hoạt động của Hội đồng. Trong năm 2018, mỗi tiểu ban chuyên môn tổ chức từ 2 – 3 cuộc tọa đàm khoa học; thường xuyên tổ chức các cuộc khảo sát thực tế, báo cáo kết quả hoạt động định kỳ hàng tháng và đột xuất với Thường trực Hội đồng; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học: Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2018, Hội nghị báo chí văn nghệ toàn quốc, Hội nghị những người viết lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trẻ; tổ chức 2 lớp tập huấn công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; triển khai xây dựng chương trình nghiên cứu tổng kết văn học, nghệ thuật Việt Nam thời kỳ đổi mới (từ năm 1986 đến nay); chương trình dịch thuật quốc gia về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật…

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến, kiến nghị điều chỉnh bổ sung các hoạt động để Thường trực Hội đồng tổng hợp, hoàn chỉnh chương trình, kế hoạch công tác năm 2018; cho ý kiến về định hướng và các giải pháp để phát huy vai trò, tổ chức hiệu quả hoạt động của các tiểu ban chuyên môn năm 2018. Các thành viên Hội đồng cũng đã thảo luận, cho ý kiến về những vấn đề nổi bật trong đời sống văn học, nghệ thuật trong thời gian qua, từ đó kiến nghị những vấn đề trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt chức năng tư vấn cho Đảng, Nhà nước về lĩnh vực lý luận, phê bình văn học nghệ thuật./.

Tin, ảnh: HN

dangcongsan.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb