Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017

Sáng ngày 14/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Cùng dự có bà: Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Lê Văn Uy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Công tác tuyên giáo của tỉnh năm 2017 đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XII; hướng dẫn và tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Năm 2017, với nhiều nỗ lực, đổi mới hình thức, phương pháp công tác, công tác tuyên giáo đã tập trung vào giải quyết những công việc lớn, phức tạp, những vấn đề dư luận nổi cộm như: tiếp cận, chia sẻ thông tin trên internet; đấu tranh, phản bác với thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên báo chí; định hướng hoạt động văn hóa văn nghệ, báo chí; phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Công tác tuyên truyền đẩy mạnh hướng về cơ sở. Nắm bắt và tham mưu xử lý tốt những vấn đề phức tạp về an ninh tư tưởng. Xử lý kịp thời, hiệu quả các thông tin báo chí đăng phát sai sự thật về tỉnh, góp phần định hướng xã hội.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra hạn chế và 5 nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong năm 2017 để khắc phục trong năm 2018. Hội nghị cũng đã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm và 9 nhiệm vụ cụ thể của ngành cho phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền đánh giá cao kết quả mà ngành tuyên giáo đạt được trong năm 2017. Nhất trí với nhiệm vụ và giải pháp ngành tuyên giáo tỉnh đề ra trong năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đồng thời đề nghị ngành tuyên giáo tiếp tục tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy nâng cao hơn nữa chất lượng triển khai nghị quyết của Đảng bằng các hình thức phù hợp; Tiếp tục định hướng, đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng thực chất, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm và có hình thức giám sát, kiểm tra phù hợp. Tăng cường định hướng chỉ đạo cơ quan báo chí và tham mưu tốt việc quản lý nhà nước về báo chí; Tuyên truyền thực hiện chỉ thị 05-CT/TW có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo, tránh hình thức. Ngành tuyên giáo tiếp tục làm tốt công tác định hướng chính trị, tư tưởng cho các sự kiện chính trị, những vụ việc phức tạp, nhạy cảm để tuyên truyền, đấu tranh, phản bác. Đồng thời, sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền thật sự hiệu quả.

 Viết Bằng

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb