Năm 2018, phấn đấu GDP tăng 6,7%

Ngày 28/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Nhìn chung trong năm 2017, nhờ sự phấn đấu của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, cả nước đã thực hiện đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2018 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng quyết định thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020, chính phủ xác định phương châm hành động gồm 10 chữ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Chính phủ tập trung chỉ đạo điều hành tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh, khuyến khích đổi mới sáng tạo khởi nghiệp phát triển doanh nghiệp; thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí. Chính phủ cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể trong các ngành, lĩnh vực để phấn đấu thực hiện như: Tổng sản phẩm trong nước GDP tăng 6,7%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng từ 8 đến 10%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 10%, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 15 triệu lượt người; Có 52 huyện và 37% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; Thành lập mới khoảng 135 ngàn doanh nghiệp; Tăng thu ngân sách nhà nước 3% so với dự toán Quốc hội giao…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những thành tựu kinh tế – xã hội trong năm 2017 mà cả nước đạt được là khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên trong năm 2018, đất nước vẫn còn đứng trước nhiều khó khăn thách thức, vì vậy, Tổng Bí thư yêu cầu Chính phủ, các bộ ngành, địa phương cần tập trung: Ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn nữa việc xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế, tái cơ cấu lại nền kinh tế; Đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 12 của Đảng và các nghị quyết trung ương khóa XI; Quan tâm hơn nữa và phát triển có hiệu quả lĩnh vực văn hóa; Kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch liêm chính vững mạnh và hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong chiều nay, hội nghị đã nghe các báo cáo về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; Báo cáo về công tác rà soát tháo gỡ các vướng mắc bất cập của các quy định hiện hành về môi trường đầu tư kinh doanh, các chính sách an sinh xã hội; Báo cáo về nâng cao năng lực tiếp cận cách mạng công nghệ 4.0; Báo cáo kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính xây dựng chính phủ điện tử; Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2017. Bên cạnh đó hội nghị còn được nghe lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố tham luận về kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2017./.

                     Thanh Lâm

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb