Năm 2018, phấn đấu GRDP của tỉnh tăng từ 6,8 -7%

Sáng ngày 4/1, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, kinh tế, xã hội tỉnh Bình Phước trong năm 2017 tiếp tục phát triển và đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt. Toàn tỉnh có 25/27 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, riêng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 99,2%; chi ngân sách đạt 94% kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2017 thực hiện tăng 6,64%; Thu ngân sách nhà nước thực hiện 5.614 tỷ đồng, đạt 128% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 108% dự toán điều chỉnh của HĐND. Môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2017 tiếp tục được cải thiện, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 130 dự án, trong đó đầu tư trực tiếp nước ngoài thu hút 19 dự án với số vốn 85 triệu USD; Thành lập mới 850 doanh nghiệp và 30 hợp tác xã. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh được đảm bảo thực hiện đúng định hướng mục tiêu đề ra. Cơ sở vất chất, trang thiết bị phục vụ quản lý và dạy học tiếp tục được quan tâm đầu tư, hệ thống y tế dự phòng từ tỉnh đến huyện và mạng lưới y tế cấp xã được củng cố, phát triển; Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, chính sách xã hội được thực hiện kịp thời và đúng quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh còn một số khó khăn ảnh hưởng đến sức phát triển như: Giá cả mặt hàng nông sản chủ lực không ổn định; Tình hình dịch bệnh trên cây điều ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa vụ; Số doanh nghiệp ngưng hoạt động hoặc giải thể còn nhiều; Tiến độ thực hiện một số công trình dự án còn chậm; Việc huy động nguồn lực trong dân và doanh nghiệp cho đầu tư xây dựng nông thôn mới còn hạn chế…

Trong năm 2018, tỉnh Bình Phước đề ra 22 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu trong đó có một số chỉ tiêu trọng tâm là: Tổng sản phẩm GRDP của tỉnh tăng từ 6,8 đến 7%; Kim ngạch xuất khẩu 2.240 triệu USD, kim ngạnh nhập khẩu 1.380 USD; Thu ngân sách 6.000 tỷ đồng, chi ngân sách 9.038 tỷ đồng; Thành lập mới 900 doanh nghiệp và 22 hợp tác xã; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 26,2%; Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều giảm trong năm là 0,5%; Tỷ lệ bao phủ bao hiểm y tế 82,2%; Giải quyết việc làm cho 30.000 lao động; Tăng thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới…  Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã  hội năm 2018, UBND cũng đã đề ra 11 nhiệm vụ và giải pháp yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện thị triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu của năm 2018./.

                                                                                     Thanh Lâm

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb