Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội Văn học nghệ thuật

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn học nghệ thuật năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Hội nghị nhằm tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2017; trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, hướng khắc phục trong tổ chức hoạt động nhằm tiếp tục đổi mới, thúc đẩy các hoạt động văn học nghệ thuật trong năm 2018.

Theo báo cáo của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, trong năm 2017, 10 hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và 63 hội văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các hoạt động sáng tác, biểu diễn, triển lãm của các loại hình văn học, nghệ thuật đã góp phần đẩy lùi các tệ nạn, xã hội, tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, âm mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tư tưởng văn nghệ sĩ ổn định, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước. Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức được 3 triển lãm chuyên đề thu hút 302 tác phẩm tham dự, 7 trại sáng tác cho 95 hội viên, 10 đoàn đi thực tế; Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức thành công Ngày thơ Việt Nam, Hội nghị Nhà văn với sứ mệnh hòa hợp dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm 2017, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cũng có những khó khăn nhất định như: công tác quảng bá tác phẩm gặp nhiều vướng mắc; ít tác phẩm xứng tầm và chưa có chiều sâu…

Trong năm 2018, Liên hiệp sẽ tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổ chức tốt các trại sáng tác, hoạt động tập huấn và đi thực tế sáng tác cho hội viên. Đặc biệt, năm 2018, Liên hiệp sẽ xuất bản cuốn sách ảnh có đầy đủ các hoạt động của Liên hiệp, các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành qua các thời kỳ nhằm kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam (tiền thân của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam). Các hội văn học nghệ thuật trên cả nước tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ sáng tạo, nghiên cứu, sưu tầm văn học nghệ thuật: Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam vào trung tuần tháng 3/2018; Hội Kiến trúc Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Hội vào tháng 4/2018, vận động kiến trúc sư tiếp tục tham gia Giải thưởng Kiến trúc xanh; Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hội thảo về danh nhân Đặng Huy Trứ, tôn vinh ông tổ nghề ảnh của Việt Nam; Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức 16 trại sáng tác, 20 chuyến đi thực tế, hỗ trợ sáng tác 150 tác phẩm, 11 triển lãm…

Tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tặng 18 Cờ thi đua xuất sắc, 39 Bằng khen các tập thể hội và cá nhân, 355 Kỷ niệm chương, ghi nhận sự đóng góp tích cực trong phát triển hoạt động của Liên hiệp, các hội./.

Huy Lê

dangcongsan

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb