Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

 Ngày 15/1, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2018.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: TH).

Báo cáo kết quả công tác năm 2017 của 3 đơn vị, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Đặng Thanh Sơn cho biết, Cục Quản lý  xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã chủ trì tổ chức 18 đợt kiểm tra tại 8 bộ, 10 địa phương; tổ chức 12 hội nghị tập huấn về  xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác theo dõi thi hành pháp luật được chú trọng, gắn với các sự kiện, các “điểm nóng” được dư luận quan tâm. Cục đã kịp thời nghiên cứu, phản ứng chính sách đối với những vấn đề phát sinh trong thực tế thi hành pháp luật, tham mưu Thủ tướng, Bộ trưởng xem xét quyết định các vấn đề nóng kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra VBQPPL có nhiều chuyển biến tích cực với số lượng văn bản được kiểm tra theo thẩm quyền tăng gấp đôi và số lượng văn bản phát hiện trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền tăng 20,5% so với năm 2016. Cục đã tập trung kiểm tra các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân doanh nghiệp và thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc xử lý những văn bản trái pháp luật đã được kết luận hoặc phát hiện; phối hợp với các Bộ thực hiện kiểm tra 03 chuyên đề  và kiểm tra liên ngành tại 06 địa phương (Tiền Giang, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hưng Yên, Hải Phòng).

Trong công tác PBGDPL, Vụ PBGDPL đã tích cực tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về PBGDPL, tiếp cận pháp luật, hương ước, quy ước, bảo đảm chất lượng, kịp tiến độ với 13 văn bản, đề án được xây dựng. Công tác PBGDPL được toàn Ngành chú trọng vào các VBQPPL mới, các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và những vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. Việc PBGDPL trong nhà trường, chủ trương xã hội hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, internet trong công tác PBGDPL được chú trọng…

Tuy nhiên, công tác theo dõi thi hành pháp luật còn lúng túng, hiệu quả chưa cao, chưa phản ánh đúng những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật tại địa phương; việc kiểm tra VBQPPL do chính quyền địa phương cấp tỉnh ban hành đôi khi chưa được kịp thời; một số nhiệm vụ triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật còn chậm tiến độ…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu ghi nhận kết quả, sự nỗ lực của các đơn vị đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, bám sát kế hoạch đề ra, có trọng tâm, trọng điểm và tạo được điểm nhấn trong từng lĩnh vực phụ trách. Nhấn mạnh hoạt động của cả ba đơn vị đều liên quan tới tổ chức thi hành pháp luật – lĩnh vực trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp trong năm 2017 và những năm tiếp theo, Thứ trưởng đề nghị cần tăng cường phối hợp, tăng khả năng kết nối giữa các hoạt động chuyên môn của ba đơn vị, tạo chuyển biến mạnh trong công tác tổ chức thi hành pháp luật, lựa chọn các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm để tập trung nguồn lực thực hiện. Trong đó, tập trung theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư, kinh doanh với trọng tâm, liên ngành là lĩnh vực giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn…

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cũng lưu ý, ba đơn vị khi phản ứng chính sách phải nhìn được mục tiêu chính sách; tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ say mê sáng tạo, cống hiến…/.

Thu Hằng

dangcongsan

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb