Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Doanh nhân Việt Nam cần nuôi dưỡng khát vọng vươn lên

Đội ngũ doanh nhân Việt Nam cần nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, không ngừng đổi mới, sáng tạo; đề cao tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, đạo đức, văn hóa kinh doanh, bảo vệ môi trường, chấp hành tốt các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật, thông lệ quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đồng chí lãnh đạo nhấn nút khai trương Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam (Ảnh: HNV)

Đây là yêu cầu mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang đưa ra với lực lượng doanh nhân cả nước nói chung cũng như doanh nhân doanh nghiệp tư nhân nói riêng tại Lễ phát động thi đua Chương trình Doanh nhân đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước và khai trương Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam diễn ra sáng 25/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Phát biểu khai mạc PGS.TS Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam cho biết, trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua yêu nước, Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam (DNTNVN) tổ chức phát động thi đua “Chương trình doanh nhân đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước”.

Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Điều, thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển, phát huy vai trò kinh tế tư nhân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Kinh tế tư nhân ngày càng phát triển, hoạt động đa dạng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực và các vùng miền, tham gia tích cực trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần quan trọng vào việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, sản xuất, kinh doanh; tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước; tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh; năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội, đạo đức, văn hóa kinh doanh được nâng lên. Nhiều doanh nghiệp tư nhân đã từng bước nâng cao uy tín, chất lượng thương hiệu sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu doanh nghiệp, cạnh tranh với sản phẩm, dịch vụ nước ngoài; tham gia có hiệu quả vào các chuỗi giá trị ngành hàng và các chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp to lớn, có hiệu quả của đội ngũ doanh nhân Việt Nam nói chung, DNTN nói riêng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Chủ tịch khẳng định, sự kiện hôm nay là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua yêu nước; có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Hội DNTNVN cũng là đơn vị đầu tiên triển khai hoạt động có ý nghĩa này.

Chủ tịch nước cũng bày tỏ tin tưởng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam sẽ không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, hoạt động hiệu quả, thực sự là “người lính trên mặt trận kinh tế”. Đồng thời, yêu cầu, Hội DNTN Việt Nam và Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam cần tổ chức, triển khai Chương trình này thiết thực, hiệu quả; tiếp tục làm tốt hơn nữa chức năng là cầu nối giữa doanh nghiệp tư nhân với các cơ quan nhà nước; lắng nghe, tiếp thu ý kiến của doanh nhân, doanh nghiệp để tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp có các chủ trương, chính sách phù hợp; làm tốt công tác thông tin về hội nhập quốc tế, cung cấp, trang bị những kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm quản trị sản xuất, kinh doanh tiên tiến cho đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền vinh danh những doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong đổi mới, sáng tạo, sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, các ban, bộ, ngành, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về chủ trương nhất quán trong phát triển kinh tế tư nhân của Đảng, Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp trong phát triển kinh tế tư nhân, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần doanh nhân đổi mới, sáng tạo, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa đội ngũ doanh nhân với các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. “Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng, kỳ vọng vào đội ngũ doanh nhân Việt Nam nói chung, doanh nhân tư nhân nói riêng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” – Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói.

Trong khuôn khổ sự kiện, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo Trung ương Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam đã nhấn nút khai trương Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam – cơ quan ngôn luận của Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, tiếng nói của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp cả nước.

Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam có tên miền trên internet tại địa chỉ: “https://doanhnhanviet.net.vn”. Tạp chí được thiết kế trang trọng, hài hòa, có nội dung phong phú và đa dạng, với các chuyên mục như: “Chính sách mới”, “Doanh nhân – Doanh nghiệp”, “Văn hóa – Đời sống”, “Khởi nghiệp”, “Hoạt động Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam”…./.

Hà Anh

cpv.org

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb