Kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng ngày 2/2, Tỉnh ủy- HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu.

Dự buổi lễ có ông Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng phụ trách phía Nam Ban Tổ chức Trung ương; Bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Trăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND qua từng thời kỳ; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh…

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những mốc son trong chặng đường 88 năm Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Trải qua 88 năm, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Phước đã luôn đoàn kết phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách xây dựng tỉnh phát triển toàn diện.

Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh nhà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền nêu rõ, qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt là hơn 20 năm tái lập tỉnh, bộ mặt xã hội và đời sống nhân dân Bình Phước thực sự chuyển biến tích cực. Đảng bộ tỉnh đã có những bước phát triển mới, khá toàn diện. Từ chi bộ Cộng sản đầu tiên chỉ với 6 đảng viên, đến cuối năm 2017, toàn Đảng bộ tỉnh có 844 tổ chức cơ sở Đảng với 33.753 đảng viên. Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, chủ động khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương và đạt những thành tựu to lớn.

Tại lễ kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tỉnh ủy đã tuyên dương 50 Bí thư chi bộ tiêu biểu. Đây là những cán bộ đảng cơ sở tiêu biểu về đạo đức, lối sống, có tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng đảng; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sáng tạo, tâm huyết với nhiệm vụ được giao, đóng góp công sức xây dựng cơ sở đảng vững mạnh, góp phần xây dựng đất nước ngày càng ổn định, giàu đẹp.

                         Lê Na – Công Minh

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb