Thông qua chương trình làm việc năm 2018

Sáng ngày  6/2, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã chủ trì họp thông qua dự thảo chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2018 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 1/1/2018 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Theo đó, nhiệm vụ, giải pháp và chương trình làm việc năm 2018 sẽ tập trung vào các lĩnh vực: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, phát triển văn hóa; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đưa ra mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường công tác thông tin truyền thông; tăng cường công tác phối hợp giữa UBND tỉnh và các cơ quan của Đảng, nhà nước, các đoàn thể để thực hiện thành công, nhiệm vụ, mục tiêu giải pháp đề ra.

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đề nghị: Sở Kế hoạch & Đầu tư tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp và hoàn thiện chương trình làm việc năm 2018 để trình UBND tỉnh phê duyệt; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã bám sát và thực hiện nghiêm túc chương trình làm việc năm 2018 của UBND và Chương trình hành động để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng các trình tự thủ tục, thời gian theo quy định./.

Đặng Hùng

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb