Tổng kết công tác tổng điều tra cơ sở kinh tế năm 2017

Sáng ngày 8/2, Cục Thống kê tỉnh tổ chức tổng kết công tác tổng điều tra cơ sở kinh tế năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan.

Cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra theo đúng phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương và kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh. Theo đó, Khối doanh nghiệp điều tra được là 3.152 doanh nghiệp; khối hành chính sự nghiệp là 1.595 cơ sở và khối tôn giáo điều tra được 343/343 cơ sở, so với rà soát lập bảng đạt 100%. Ngành thống kê đặt mục tiêu chính của năm 2018 đó là đảm bảo thống kê tốt thông tin kinh tế, xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, chính quyền các cấp; Triển khai thực hiện Luật Thống kê 2015, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2030; chuẩn bị tốt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng ghi nhận những nỗ lực của ngành trong năm qua, đặc biệt là trong cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế năm 2017.  Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành cần phải quán triệt tốt việc đưa số liệu thống kê phải trung thực, khách quan, chính xác, là cơ sở để hoạch định các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Muốn vậy, đội ngũ làm công tác thống kê phải không ngừng nâng cao trình độ, nghiệp vụ, bản lĩnh, chuyên nghiệp, khai thác tốt công nghệ thông tin trong nghiệp vụ thống kê.

Tại Hội nghị tổng kết, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017 đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch & Đầu tư và UBND tỉnh./.

                                                               Phạm Quang

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb