Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em chưa hiệu quả

Sau các đợt giám sát thực tế tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 1555 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 – 2020, sáng nay (ngày 20/4), Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đã họp đánh giá lại kết quả của đợt giám sát. Bà Trần Tuyết Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại buổi làm việc, Ban Văn hóa -Xã hội đã tổng kết những kết quả trong Bộ tiêu chí của Chương trình hành động quốc gia về trẻ em tại các địa phương, trong đó nhấn mạnh đến kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế của việc thực hiện công tác này tại các địa phương. Kết quả tại đợt giám sát cho thấy, huyện Bù Đăng chưa ban hành chương trình bảo vệ trẻ em và kế hoạch phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến trẻ em ở 1 số địa phương chưa hiệu quả; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ được chăm sóc tại các cơ sở mầm non chỉ đạt 12%; Tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích chưa đạt còn ở mức cao…

Các thành viên trong Ban Văn hóa-Xã hội đã thẳng thắn đánh giá những nguyên nhân khiến việc thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh chưa hiệu quả, trong đó nhấn mạnh: Việc kinh phí dành cho hoạt động này không được bố trí riêng, chủ yếu lồng ghép vào các chương trình của địa phương khiến địa phương lúng túng trong thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Trách nhiệm cho từng ban ngành, địa phương quy định trong các quyết định của tỉnh còn chung chung nên không phát huy được trách nhiệm và năng lực của từng cấp, ngành. Nhân lực đảm nhận công tác vì trẻ em chủ yếu là cộng tác viên, không có trợ cấp, lại thường xuyên thay đổi cũng làm cho công tác này tại các địa phương hầu như không có sự chuyển biến. Ngoài ra, sự thiếu chủ động từ nhiều địa phương; thiếu sự kiểm tra của các cấp, ngành; thiếu chặt chẽ trong công tác phối hợp cũng là những nguyên nhân khiến việc thực hiện Quyết định 1555 chưa hiệu quả.

Tại cuộc họp, nhiều đề xuất để giải quyết những khó khăn của việc thực hiện chương trình đã được Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đưa ra trình UBND tỉnh và thường trực HĐND tỉnh.

Lê Na – Công Minh

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb