Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 18, 19 tại Chơn Thành, Hớn Quản và Bù Đốp

Sáng ngày 15/5, Thường trực Tỉnh ủy do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chủ trì, cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm và Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chơn Thành, Hớn Quản và Bù Đốp về Đề án thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

Theo báo cáo của Huyện ủy Bù Đốp, Chơn Thành và Hớn Quản, đến thời điểm này, 3 địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19. Trong đó Bí thư Huyện ủy là trưởng Ban, các Phó Bí thư làm phó Ban và thành lập Tổ giúp việc; Tổ thư ký để tham mưu cho Ban Chỉ đạo; đồng thời triển khai xây dựng đề án theo tinh thần Nghị quyết và tình hình cụ thể của địa phương.

Đối với Huyện ủy Bù Đốp: Theo đề án, trong quý II năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy trình đề án của huyện để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; từ quý III, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy theo đề án đã được phê duyệt để tiến hành trong toàn Đảng bộ huyện vào quý II năm 2019. Theo đó, khi thực hiện đề án, huyện sẽ tinh giảm được 11 chức danh cấp trưởng, 14 chức danh cấp phó, giảm 35 bộ phận trong các cơ quan; giảm 713 công chức cơ quan hành chính, viên chức sự nghiệp giáo dục, hợp đồng theo Nghị định 68 khối sự nghiệp giáo dục; cán bộ chuyên trách cấp xã, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020. Đặc biệt, trong giai đoạn này huyện sẽ thực hiện mô hình Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn, ấp, khu phố đạt từ 90% trên toàn huyện…

Đối với Huyện ủy Chơn Thành: Đề án sẽ đánh giá tổng thể thực trạng cụ thể về tình hình biên chế, tổ chức bộ máy hiện nay từ cấp huyện đến xã, thị trấn, ấp khu phố; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức bộ máy, biên chế hiện nay; giảm đầu mối, giảm biên chế trong cơ quan tổ chức hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể, đối với cấp huyện, sau khi sáp nhập, tổ chức bộ máy khối Đảng và Nhà nước cấp huyện còn 13 cơ quan, 4 đơn vị sự nghiệp; đối với cấp xã giảm 3 chức danh Chủ tịch UBND xã (Bí thư Đảng ủy kiêm), giảm 72 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Đối với ấp, khu phố: giảm 1.119 người hoạt động hưởng phụ cấp từ 22 chức danh xuống 7 chức danh. Đối với đơn vị sự nghiệp trường học: giảm 106 người hoạt động hành chính, phục vụ của các trường học…

Đối với Huyện ủy Hớn Quản: Đề án đảm bảo sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Bảo đảm theo nguyên tắc “bốn giảm – bốn tăng”. Theo đề án phương án hợp nhất sắp xếp: đối với cấp huyện, sẽ nhất thể hóa một số chức danh cấp trưởng; nhất thể hóa cấp phó; hợp nhất sắp xếp lại một số cơ quan. Từ đó, bộ máy cơ quan cấp huyện sau khi triển khai đề án gồm 5 đơn vị khối đảng; 7 đơn vị khối vận huyện; 11 phòng chuyên môn khối nhà nước; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện gồm 2 đơn vị; sự nghiệp giáo dục gồm 2 trường THPT và 47 trường (mầm non, trung học, trung học cơ sở); Hội đặc thù gồm 8 tổ chức. Đối với cấp xã, ấp, sóc: tiếp tục phấn đấu đến năm 2020 đạt từ 35 – 40% Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã; giảm 50% cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã; thực hiện mô hình Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp, sóc từ năm 2018 và phấn đấu đến năm 2020 đạt 90%. Theo đó, sau khi triển khai đề án, sẽ hợp nhất 14 đơn vị và chuyển giao nhiệm vụ 1 đơn vị sự nghiệp; Cấp trưởng giảm 11 người; cấp phó giảm 13 người; viên chức hành chính trường học 118 người; biên chế hợp đồng 68 trường học giảm 50 biên chế chức danh bảo vệ…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu các huyện phải thống nhất tên gọi của Đề án, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Thường vụ các huyện phân cấp quản lý việc điều chuyển, sắp xếp luân chuyển nhân sự. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi lưu ý trong ngành giáo dục và y tế, các trạm xá gần cơ sở khám chữa bệnh không xóa trắng mà duy trì 1 đến 2 biên chế làm công tác dự phòng, nhiệm vụ khám chữa bệnh chuyển hết về các cơ sở gần nhất, giao cho huyện sắp xếp về mặt chọn phòng khám đảm bảo cự ly, cơ sở vật chất. Lộ trình thực hiện của cấp huyện phải cụ thể thời gian theo nhiệm kỳ, chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch cấp huyện phải thực hiện ngay nhiệm kỳ sau. Các cơ quan, đơn vị ngành dọc cấp tỉnh phải hướng dẫn tổ chức bộ máy, mối liên hệ biên chế cho cấp huyện, thị thực hiện…

Viết Bằng

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb