Đã trồng trên 3.483 hecta cao su tạo quỹ an sinh xã hội

Chiều ngày 17/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng thẩm định giá trị đầu tư diện tích trồng cao su tạo quỹ an sinh xã hội tỉnh, nhằm tổng hợp kết quả thẩm định đợt 1; đồng thời nghe báo cáo kết quả công việc đã thực hiện đợt 2 (giai đoạn 2015 – 2017).

Theo báo cáo của Hội đồng thẩm định, tổng diện tích cao su cho quỹ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đợt 1 đã trồng là 1.656,5 hecta, chi phí trồng cao su đề nghị hơn 180 tỷ đồng; tổng diện tích đợt 2 (giai đoạn 2015 – 2017) đã trồng 1.826,825 hecta, với tổng giá trị các công ty đề nghị hơn 58 tỷ đồng. Qua đánh giá chi phí chênh lệch, Hội đồng thẩm định đã thống nhất trình UBND tỉnh xem xét chi phí cho cả hai giai đoạn là hơn 208 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng cho rằng, hiện các Công ty cao su được UBND tỉnh giao quản lý diện tích trồng cao su cho quỹ an sinh xã hội đợt 1 vẫn đang tiếp tục thực hiện công tác quản lý, tuy nhiên đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các công ty này lập dự toán chi phí chăm sóc cho các năm tiếp theo gửi các cơ quan chức năng thẩm định cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định trước khi thực hiện.

Dự án trồng cao su tập trung tạo quỹ an sinh xã hội trên địa bàn với mục tiêu cải thiện và ổn định cuộc sống người dân, xóa đói giảm nghèo, góp phần cùng tỉnh nhà phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cho rằng, số diện tích cao su được trồng, các chi phí cần phải rõ ràng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội đồng thẩm định cần có sự tham mưu cụ thể về chi phí trồng, chi phí thẩm tra trình Thường trực Tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất để làm cơ sở thực hiện./.

Anh Ngọc – Đặng Hùng

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb