Giảm 22 biên chế khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội

Chiều ngày 17/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Xuân Trang đã làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  về tình hình triển  khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết  18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 Căn cứ theo chức  năng, nhiệm vụ của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội, sau khi tiến hành sắp xếp, sáp nhập, bộ máy tổ chức của cơ quan Mặt trận tổ quốc Việt Nam gồm có Chủ tịch do trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm nhiệm, 3 phó Chủ tịch phụ trách từng lĩnh vực. Về việc sắp xếp các ban, văn phòng, sẽ có 1 văn phòng phục vụ chung  khối mặt trận  và các đoàn thể chính trị xã hội và 2 ban làm  công tác chuyên môn của Mặt trận. Sau khi củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, sẽ giảm từ 5 xuống còn 3 phòng ban; giảm 2 lãnh đạo; trưởng các phòng, ban giảm từ 5 xuống còn 3 người; phó các phòng, ban tăng từ 2 người lên 5 người. Tổng  số biên chế sau khi thực hiện sắp xếp là 26 cán bộ, công chức, trong đó, có 16 biên chế phục vụ công tác chuyên môn của cơ quan Mặt trận, 10 biên chế thuộc Văn phòng phục vụ chung, giảm 22 người so với hiện nay.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu đánh giá cao tính chủ động, tích cực của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  trong việc xây dựng, hoàn thiện  Đề án sắp xếp theo tinh thần Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Tỉnh ủy, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về công tác nhân sự cũng như thống nhất lộ trình thực hiện để trình thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thông qua.

Trần Cảnh

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb