Thẩm định phương án sáp nhập 2 Trung tâm và Liên minh HTX

Chiều nay, bà Huỳnh Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ thẩm thẩm định số 4 Đề án theo Quyết định 999 của Tỉnh ủy Bình Phước; ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các ban, ngành đã làm việc với Sở kế hoạch-Đầu tư và các đơn vị liên quan, gồm: Trung tâm trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Sở Kế hoạch&Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh và Liên minh HTX tỉnh, để thẩm định phương án sáp nhập 3 đơn vị làm một và trực thuộc Sở Kế hoạch&Đầu tư.

Theo báo cáo, biên chế của 3 đơn vị hiện tại là 53. Trong đó, lãnh đạo 8 người, trưởng phòng 8 người, phó phòng 7 người, chuyên viên 20 người. Dự kiến sau khi sắp xếp, tên gọi chung của 3 đơn vị trên là Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, với biên chế giảm còn 45 người, trong đó có 40 viên chức và 5 hợp đồng 68. Theo đó, việc sắp xếp đơn vị mới được chia làm 2 phương án. Phương án 1: Mô hình Trung tâm sẽ có: Giám đốc, 3 Phó Giám đốc, 3 phòng nghiệp vụ và 1 phòng Tổ chức hành chính. Phương án 2, Trung tâm sẽ có Giám đốc, 3 Phó Giám đốc, 5 phòng chức năng và 1 phòng Tổ chức hành chính. Theo phương án 1, giảm số phòng từ 12 xuống còn 4, giảm từ 8 trưởng phòng xuống còn 4, giảm 7 phó phòng xuống còn 6. Theo phương án 2, giảm từ 12 phòng xuống còn 6, giảm từ 8 trưởng phòng xuống còn 6 và giảm 7 phó phòng xuống còn 6.

Dự kiến, mô hình tổ chức mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2018, sơ kết rút kinh nghiệm vào tháng 12/2018.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị đã đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện sáp nhập 3 đơn vị vào làm 1, đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan.

Kết luận cuộc họp, bà Huỳnh Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ thẩm thẩm định số 4 đề án theo Quyết định 999 của Tỉnh ủy, đề nghị Sở Kế hoạch&Đầu tư và các đơn vị thống nhất thực hiện theo phương án 2 để đúng tinh thần sắp xếp theo Nghị quyết 18,19; đồng thời kiện toàn lại đề án sắp xếp bộ máy của sở trên tinh thần quyết tâm cao. Việc tinh giản biên chế của đơn vị mới thực hiện theo lộ trình đến năm 2020. Động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện chủ trương sắp xếp lại bộ máy của đơn vị. Bà cũng đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp với Sở Kế hoạch&Đầu tư để triển khai thực hiện đề án theo đúng lộ trình đề ra.

                                                          Lệ Quyên – Trần Cảnh

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb