HĐND tỉnh giám sát tại thị xã Đồng Xoài

Sáng 14/6, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai, làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội – quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm  tại thị xã Đồng Xoài.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế của thị xã tiếp tục có sự tăng trưởng và phát triển khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện  537 tỷ 271 triệu đồng, đạt 93% chỉ tiêu tỉnh giao, trong đó thu phát sinh trên địa bàn do thị xã thực hiện là 397 tỷ 312 triệu đồng, đạt 95% chỉ tiêu tỉnh giao và bằng 182% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 6 tháng đạt 46% kế hoạch, trong đó chi xây dựng cơ bản đạt 50% chỉ tiêu giao và bằng 160% so với cùng kỳ năm 2017.

Công tác quản lý trật tự đô thị, chỉnh trang đô thị đã có những chuyển biến tích cực. Hiện thị xã đã có 3/3 xã đạt chuẩn NTM và tiếp tục đầu tư nâng chất các tiêu chí, đồng thời hoàn tất hồ sơ trình chính phủ công nhận thị xã Đồng Xoài hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, giáo dục đào tạo, y tế được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bản ổn định và giữ vững.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai đề nghị thị xã cần hoàn thành việc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 và 1/500 các khu đô thị của thị xã; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; xây dựng kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất hàng năm và từng giai đoạn; tăng cường huy động nguồn lực để ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị để xây dựng Đồng Xoài trở thành phố hiện đại, văn minh. Thị xã cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh, bộ ngành trung ương để hoàn tất các thủ tục pháp lý công nhận thành phố Đồng Xoài vào cuối năm nay./.

Tin Đài TT&TH thị xã Đồng Xoài

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb