Sở Tài chính: giảm chi thường xuyên 260 triệu đồng sau sắp xếp

Chiều ngày 14/6, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Tổ trưởng Tổ kiểm tra thẩm định thực hiện đề án 999 của Tỉnh ủy, đã làm việc với Sở Tài Chính xem xét đề án thực hiện Nghị quyết số 18, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sở Tài chính hiện có 44 biên chế, 8 hợp đồng 68 với 8 phòng ban, chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện đề án 999 của Tỉnh ủy, đơn vị đã xây dựng đề án tinh gọn bộ máy các phòng, ban chuyên môn còn 6. Dự kiến Phòng Tin học-Thống kê và Văn phòng Sở sẽ sát nhập lại thành Văn phòng Sở, Phòng Tài chính Doanh nghiệp sát nhập vào phòng Ngân sách, qua đó, giảm 2 chức danh trưởng phòng, 5 chức danh phó phòng, giảm 1 biên chế, 3 hợp đồng, giảm chi thường xuyên 260 triệu đồng. Khó khăn của Sở Tài chính là khối lượng công việc rất lớn, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nên dẫn đến 1 số việc xử lý chậm so với quy định. Sở đề xuất: không giảm thêm biên chế do biên chế của đơn vị hiện thấp hơn so với nhiều đơn vị khác.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cơ bản thống nhất với đề án, sắp xếp, tinh giam các đầu mối của Sở,  đề án của Sở ngắn gọn, theo đúng yêu cầu của nguyên tắc 4 tăng, 4 giảm theo đề án 999 của tỉnh đề ra. Đối với kiến nghị của Sở, Tổ ghi nhận trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét./.

Lê Na – Công Minh

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb