Tổng thu ngân sách nhà nước dự kiến điều chỉnh tăng 1.000 tỷ đồng

Sáng nay (18/6), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm chủ trì thông qua dự kiến điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2018. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các đơn vị, huyện thị.

Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 cho thấy những dấu hiệu khả quan: Tổng thu ngân sách phát sinh trên địa bàn thực hiện trong 5 tháng gần 3.725 tỷ đồng, ước thực hiện 6 tháng khoảng 4.100 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn thu chính vẫn là từ nguồn sử dụng đất với ước đạt 6 tháng là trên 1.160 tỷ đồng, tăng 161% so với cùng kỳ. Đối với chi ngân sách địa phương thực hiện trong 5 tháng gần 3.431 tỷ đồng, ước 6 tháng trên 4.614 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước dự kiến điều chỉnh là 7.000 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so với dự toán HĐND tỉnh thông qua đầu năm. Trong đó, có 7 khoản điều chỉnh tăng thu và 9 khoản không điều chỉnh tăng thu. Bên cạnh đó, tổng chi ngân sách dự kiến điều chỉnh cả năm  trên 10.200 tỷ đồng, tăng trên 1.200 tỷ so với HĐND tỉnh giao đầu năm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm cơ bản thống nhất với dự kiến điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm. Đồng thời, yêu cầu các sở ngành, huyện thị đẩy mạnh triển khai các giải pháp điều hành ngân sách từ nay đến cuối năm, tăng các nguồn thu từ du lịch, dịch vụ. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở Tài chính,  Kế hoạch & Đầu tư, Kho bạc Nhà nước phối hợp thống nhất khoản hỗ trợ 100 tỷ đồng cho thị xã Đồng Xoài để bổ sung vào kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, trong bối cảnh các nguồn thu không bền vững, chiếm tỷ trọng lớn vẫn là nguồn sử dụng đất, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, địa phương tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu về ngân sách.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh cũng đã trình đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 là trên 3.439 tỷ đồng, tăng trên 604 tỷ đồng so với Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua đầu năm./.

Quang Xuân – Viết Bằng

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb