Đồng Xoài: Diện tích đất thu hồi thực hiện dự án mới đạt 5,1%

Chiều ngày 18.6, Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh đã giám sát tại Sở Tài nguyên & Môi trường về tình hình thực hiện các dự án theo Nghị quyết số 50/2017/NQ- HĐND ngày 12/12/2017 và dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các dự án bổ sung cần thu hồi đất năm 2018.

Theo Báo cáo của Sở Tài nguyên & Môi trường, tổng các dự án đang triển khai thực hiện là 50/609 dự án, đạt tỷ lệ 8,2% với diện tích 7098,82hecta/ 13.544,93hecta, đạt tỷ lệ 52,4%; trong đó: huyện Chơn Thành dù mới triển khai được 3/18 dự án, nhưng diện tích thu hồi đất đạt 86,4%; thị xã Đồng Xoài triển khai được nhiều dự án nhất (8/39 dự án, đạt 20,5%, nhưng diện tích đất thu hồi mới đạt 5,1%. Việc triển khai dự án có hiệu quả rất thấp do nhiều nguyên nhân, trong đó có những vướng mắc thủ tục hành chính giữa các đơn vị thực hiện; công tác dự báo nhu cầu sử dụng đất của địa phương chưa sát thực tế, giải pháp thiếu khả thi, trình tự thu hồi đất lâu.. Sở đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã chấn chỉnh việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm; rà soát các danh mục thu hồi đất sau 3 năm chưa thực hiện để đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, cũng như giảm tỷ lệ dự án treo. Trên cơ sở tổng hợp đề xuất của UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan, Sở Tài nguyên & Môi trường đã tổng hợp danh mục 48 dự án bổ sung với tổng diện tích đất cần thu hồi là 13.930.231m2, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND xem xét thông qua.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã đề nghị Sở làm rõ nguyên nhân, vướng mắc cũng như trách nhiệm trong việc triển khai các dự án, vì tiến độ thực hiện các dự án theo Nghị quyết số 50/2017/NQ- HĐND ngày 12/12/2017 của HĐND là quá thấp, không hiệu quả. Bình Phước hiện chưa thông qua quy hoạch sử dụng đất, trong lúc quỹ thời gian thực hiện công tác này chỉ còn khoảng 2 năm nữa.

Sau những giải trình của Sở, thay mặt Đoàn giám sát, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công ghi nhận Sở đã bám sát các nội dung Đoàn yêu cầu. Ông cũng lưu ý Sở cần điều chỉnh, bổ sung những nội dung theo góp ý của Đoàn. Ban Kinh tế-Ngân sách sẽ có báo cáo tổng hợp  trình HĐND tỉnh sau khi các thành viên họp tổng kết, đánh giá cụ thể./.

Phạm Quang

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb