Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết, Báo cáo trình tại Kỳ họp thứ Sáu

Chiều ngày 18/6, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh đã họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết, báo cáo trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX. Bà Trần Tuyết Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có ông Trần Ngọc Trai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe đại diện các cơ quan tham mưu trình bày các Dự thảo Nghị quyết quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh; mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh; mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; Nghe Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; Dự thảo Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã có 1 số ý kiến đóng góp vào các văn bản dự thảo Nghị quyết vừa nêu. Theo đó, các dự thảo Nghị quyết về phí và lệ phí cần có đánh giá tác động về mặt xã hội. Ngoài ra, Dự thảo Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cần có thêm đánh giá về kết quả thực Nghị quyết số 18,19 của hội nghị Trung ương Sáu, khóa XII trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Trần Tuyết Minh đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu cho các dự thảo Nghị quyết. Bà cũng lưu ý, các cơ quan tham mưu cần rà soát tình hình thực hiện Nghị quyết 13/2015 của HĐND tỉnh về “Thông qua quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh” để có cơ sở xem xét tính cần thiết về việc ban hành Nghị quyết về thu phí thư viện. Đồng thời, cần xem xét cụ thể danh mục thu phí danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử để tạo điều kiện cho nhân dân trong việc tham quan./.

 Quang Xuân – Viết Bằng

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb