Trao đổi kinh nghiệm xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Chiều nay (20/6), Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cụm các tỉnh, thành Đông Nam bộ.

Dự hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, Ban Dân vận các tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ. Về phía tỉnh Bình Phước có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện các ban, sở, ngành liên quan.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Trung ương, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian qua đã được các tỉnh thành Đông Nam bộ thực hiện đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả ở cộng đồng dân cư trên nhiều mặt của đời sống xã hội, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các xã phường, thị trấn thực hiện cơ bản, đầy đủ các nội dung công khai cho nhân dân biết những nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân, các chương trình, dự án đầu tư tại địa bàn cơ sở, phương án đền bù hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Đối với việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, điều hành, việc nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công khai, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến,giám sát kiểm tra cũng đã được các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện khá nghiêm túc; công tác tiếp dân, đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được các cơ quan, đơn vị địa phương duy trì, chỉ đạo thực hiện ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, Ban chỉ đạo trung ương cho rằng, việc thực hiện quy chế dân  chủ ở cơ sở vẫn còn một số hạn chế nhất định; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ  ở cơ sở  ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, chậm đổi mới, chưa sâu rộng; phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” có nơi chưa đảm bảo, quy chế dân chủ trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, dân doanh còn nhiều bất cập, khó khăn, chưa có nhiều chuyển biến.

Trần Cảnh

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb