Cần gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với phát triển kinh tế – xã hội

Sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia tích cực vào việc đảm bảo quy chế dân chủ ở cơ sở. Đây là đánh giá của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tại Hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cụm các tỉnh, thành Đông Nam bộ vào chiều ngày 20/6.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, để quy chế dân chủ được triển khai thực hiện thực chất, có chiều sâu, trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tăng cường công tác tuyên truyền, công khai các chủ trương, chính sách để người dân nắm bắt tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài để bảo đảm môi trường đầu tư.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cũng nhắc lại năm quan điểm chỉ đạo sâu sắc trong Chỉ thị 30 ngày 18-2-1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền cần gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống người dân. Phải xem sự phát triển của đất nước có phần đóng góp quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là những đóng góp tâm huyết, trí tuệ của người dân. Cùng với đó, các tỉnh, thành phố cần tiếp tục đổi mới hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội sao cho gần gũi với người dân và thiết thực với đời sống xã hội hơn nữa./.

Trần Cảnh

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb