Sáng tạo là động lực phát triển TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp báo ngay sau khi bế mạc Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 vào chiều 6/7.

Hội nghị đã hoàn thành các chương trình làm việc đã đề ra. (Ảnh: VL)

Đề cao trách nhiệm của đảng viên, tổ chức đảng

Phát biểu tại các cuộc họp gần đây, hay phát biểu trong Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020, cũng như tại cuộc họp báo ngay sau khi kết thúc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân liên tục nhắc tới yếu tố sáng tạo và cho rằng đây là vấn đề quan trọng, là động lực để giúp Thành phố phát triển.

Đối với 7 chương trình đột phá của Thành phố, trong hơn 2 năm qua, việc triển khai thực hiện đã có những kết quả cụ thể, người dân có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, trên thực tế, với tình trạng vận hành như hiện nay do thiếu vốn, những chương trình này đang có nguy cơ sẽ không hoàn thành các mục tiêu của nhiệm kỳ.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Hội nghị lần này, các đại biểu đã cùng thảo luận, xác định nguồn lực gì, động lực gì để hoàn thành những chương trình đột phá của Thành phố. “Động lực hàng đầu giúp Thành phố hoàn thành 7 chương trình đột phá là phát huy cho được sáng tạo của 5 triệu lao động trong 10 triệu người dân Thành phố. Đây là nguồn lực có sẵn mà khi người dân phát huy được sự sáng tạo thì phương thức làm việc sẽ thay đổi, năng suất lao động cao hơn và tìm được cách làm hiệu quả hơn. Không sáng tạo thì không triển khai được Nghị quyết 54; không sáng tạo thì không tận dụng được cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy, sáng tạo ở đây là tiềm năng sẵn có của Thành phố nhưng phải được khuyến khích, tổ chức lại chặt chẽ hơn, phải hình thành phong trào thi đua sáng tạo. Sáng tạo vì Thành phố, sáng tạo vì cả nước, sáng tạo vì mỗi người lao động và gia đình của mình.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh tới trách nhiệm của đảng viên, tổ chức đảng khi đây phải là những tấm gương về sáng tạo. Ở đâu có đảng viên, tổ chức đảng thì ở đó sáng tạo phải được khuyến khích và từ đó lan tỏa sự sáng tạo trong nhân dân.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng, phải có sự đồng bộ giữa sáng tạo, hiệu quả với thu nhập tăng thêm.

Khẳng định vai trò của Nhân dân

Kết luận Hội nghị chiều 6/7, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, qua nửa nhiệm kỳ, với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân, về tổng thể, Thành phố vẫn giữ được vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước ở nhiều tiêu chí quan trọng và giữ vững trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị. Thành phố vẫn duy trì được mức đóng góp 22% vào GDP cả nước.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra có 3 vấn đề còn chưa hài lòng, kết quả chưa tương xứng với tiềm lực của Thành phố, cần phải suy nghĩ thêm các giải pháp đó là: đóng góp của Thành phố vào xuất nhập khẩu của cả nước còn thấp (đạt khoảng 18,6%); thu hút đầu tư nước ngoài của Thành phố đóng góp vào cả nước cũng chỉ đạt khoảng 18%; đóng góp trong lĩnh vực công nghiệp chỉ chiếm gần 16%.

Góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố đề ra, theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, thành phố tiếp tục tập trung quyết liệt triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội. Bên cạnh đó, thành phố sẽ nghiên cứu triển khai thêm hai chuyên đề mới mang tính đặc thù (hiện chưa có trong Nghị quyết 54) về quy trình đền bù và giải phóng mặt bằng, tái định cư; kết nối doanh nghiệp, nhà khoa học và quản lý nhà nước.

Cùng với đó, Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh thực hiện 7 chương trình đột phá, trong đó, tập trung các nhóm giải pháp về hoàn thiện thể chế, bố trí vốn và xác định đầu việc tập trung hoàn thành dứt điểm trong từng quý. Việc triển khai 7 chương trình đột phá thời gian tới cũng được đổi mới, trong đó người phụ trách các chương trình sẽ là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND thành phố; phía cấp ủy sẽ cử Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tham gia vào các chương trình vừa thực hiện vai trò giám sát vừa góp ý và phản ánh.

Về giải pháp giải quyết khó khăn về vốn, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Thành phố sẽ phải cân đối lại; trong đó, ưu tiên vốn tập trung những dự án có thể hoàn thành được trong khóa, để người dân được hưởng lợi; cùng với đó Thành phố đẩy mạnh xã hội hóa.

Bên cạnh đẩy mạnh xã hội hóa, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh phải khẳng định vai trò của Nhân dân. Nhân dân vừa là chủ thể tham gia các quá trình nhưng Nhân dân cũng là người giám sát. Các cấp ủy, chính quyền phải lắng nghe dân và tăng cường sự giám sát của Nhân dân.

Thông qua nhiều nội dung quan trọng

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc với 787 ý kiến phát biểu phát huy trí tuệ, thẳng thắn thảo luận trên tinh thần vì sự phát triển của Thành phố. Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa X đã thông qua nhiều nội dung, giải pháp quan trọng góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Hội nghị đã thông qua các nội dung cơ bản của các văn kiện: Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố giai đoạn 2016 – 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến năm 2020; Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện 7 Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Hội nghị cũng thông qua các báo cáo chuyên đề về Khơi dậy và phát huy truyền thống sáng tạo để phát triển thành phố giai đoạn 2018 – 2020 đáp ứng yêu cầu của Kết luận số 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; Chuyên đề về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên kết hợp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X và Chương trình hành động số 39 của Thành ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Đảng bộ thành phố giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo về kết quả phòng chống tham nhũng, lãng phí giữa nhiệm kỳ và bài học; Báo cáo giám sát kết quả thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư của thành phố và báo cáo về sự hài lòng của nhân dân và các nhà đầu tư; Chuyên đề về bố trí lại cán bộ khi người đứng đầu vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về trách nhiệm người đứng đầu và có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; Báo cáo về phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, nhất là trong thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội./.

VL

cpv.org.vn

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb