Đoàn giám sát 961 giám sát Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ

Thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy về việc giám sát đảng viên đứng đầu các tổ chức, cơ sở Đảng, chiều nay (11/7) Đoàn giám sát  961 của Tỉnh ủy do Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuyết Minh làm trưởng đoàn, đã làm việc tại Sở Nội vụ, nghe ông  Nguyễn Thành Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, báo cáo kết quả tự giám sát giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X (2015-2020).

Theo báo cáo tự giám sát của ông Nguyễn Thành Chương tại buổi làm việc, trong giữa nhiệm kỳ vừa qua, với vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu Sở Nội vụ, ông luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong quá trình chỉ đạo, điều hành. Theo đó, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp, kiện toàn  bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định; quản lý chặt chẽ  việc thành lập 27 cơ quan, đơn vị; sáp nhập 13 cơ quan đơn vị, đổi tên 5 cơ quan, đơn vị, giải thể các phòng công chức số 2, số 3. Sở cũng đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh  tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính đúng quy chế, tham mưu bổ nhiệm cho 100 trường hợp, bổ nhiệm lại 24 trường hợp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông cũng nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; như chưa thực hiện được việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm; công tác cải cách thủ tục hành chính trong những năm gần đây chưa tạo được sự chuyển biến tích cực; công tác thu hút nhân tài, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ chưa đạt được hiệu quả cao…

Thay mặt Đoàn giám sát, bà Trần Tuyết Minh đánh giá cao vai trò, trách nhiệm, những kết quả đạt được của ông Nguyễn Thành Chương trong quá trình chỉ đạo, điều hành  Sở Nội vụ, đặc biệt là trong điều kiện đơn vị có khối lượng công việc được giao rất lớn. Bà cũng đề nghị ông Nguyễn Thành Chương cần xây dựng những giải pháp cụ thể, trong đó cần tập trung cho công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để làm tốt hơn công tác quản lý trong giữa nhiệm kỳ còn lại

Trần Cảnh

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb