Chơn Thành: Tốc độ tăng trưởng bình quân 2016-2017 là 24%

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu hôm nay (18/7) đã dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020, của Huyện ủy Chơn Thành.

Qua nửa nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI, tình hình kinh tế -xã hội của huyện duy trì sự tăng trưởng ổn định, hợp lý, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên rõ rệt, tốc độ tăng trưởng bình quân 2016-2017 là 24%. Nông nghiệp hướng tới sản phẩm sạch, chất lượng cao. Công nghiệp tăng khoảng 35,8%, hiện nay trên địa bàn huyện có 4 khu công nghiệp đi vào hoạt động, thu hút 90 nhà đầu tư nước ngoài và 28 doanh nghiệp trong nước đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 30 ngàn lao động. Hoạt động thương mại dịch vụ tăng trưởng bình quân 13,5%, đến nay toàn huyện có 11 hợp tác xã, 591 doanh nghiệp và 5.564 hộ kinh doanh cá thể. Thu, chi ngân sách hàng năm đều tăng so với Nghị quyết đề ra. Văn hóa xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu thêm 1 xã về đích trong năm 2018. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tốt.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hàng năm có trên 89% đảng viên được học tập các chuyên đề, nghị quyết, chỉ thị của các cấp. Trong nửa nhiệm kỳ đã kết nạp được 207 đảng viên, đạt 51,7% chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 2.099 đảng viên. Hàng năm có 40% chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, 60% chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ huyện Chơn Thành đạt được trong nửa nhiệm kỳ này. Ông đề nghị huyện Chơn Thành trong thời gian nhiệm kỳ còn lại cần quan tâm hơn nữa trong công tác quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch dự án trọng điểm, khu dân cư. Tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhất là dự án Becamex Bình Phước, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa các dự án; Đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, thu hút đầu tư; Tăng cường thu ngân sách, phấn đấu hết nhiệm kỳ có thể cân đối giữa thu và chi. Cùng với đó, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nhất là cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong các lĩnh vực…

Đỗ Trình

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb