Thu ngân sách đạt kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Tài chính đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác. Đáng chú ý, thu ngân sách đạt kết quả tích cực hứa hẹn hoàn thành dự toán thu cả năm.

Hình ảnh tại Hội nghị (Ảnh: M.P)

Sáng 18/7/2018, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thu ngân sách đạt kết quả tích cực

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Tài chính Huỳnh Quang Hải trình bày báo cáo về công tác tài chính NSNN 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án điều hành NSNN năm 2018 theo các kịch bản tăng trưởng kinh tế nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ NSNN năm 2018, phấn đấu thu vượt 3% so dự toán Quốc hội quyết định, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp, giữ bội chi và tổng mức vay của NSNN trong phạm vi Quốc hội cho phép.

Trong điều hành, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2018, quản lý chặt chẽ các khoản thu, khai thác nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế; đẩy mạnh chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại; quyết liệt xử lý nợ thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế…

Đến hết tháng 6/2018, tổng thu NSNN ước đạt 651,7 nghìn tỷ đồng, bằng 49,4% dự toán, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: Thu dầu thô đạt 82,4% dự toán, tăng 25,3%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 54,9% dự toán, tăng 6,9%; thu nội địa đạt 47,6% dự toán, tăng 15,5% (cùng kỳ năm 2017 đạt 45,8% dự toán, tăng 12,9%). Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù (thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp), số thu nội địa còn lại đạt 46,4% dự toán, tăng khoảng 13%, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế và Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng (7,08% và 3,29%).

Theo Bộ Tài chính, kết quả thu 6 tháng nêu trên là tích cực. Tuy nhiên, tiến độ thu từ 3 khu vực kinh tế quan trọng đạt thấp so yêu cầu dự toán (thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 43,7% dự toán; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 38,7% dự toán; tiến độ thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh có khá hơn, nhưng cũng mới đạt 47,8% dự toán).

Trong tổng thu NSNN nêu trên, thu ngân sách trung ương ước đạt 46,2% dự toán (cùng kỳ năm 2017 đạt 41,5%); thu ngân sách địa phương đạt 54% dự toán. Riêng về thu nội địa, cả nước có 43 địa phương thu đạt trên 50% dự toán, 20 địa phương thu dưới 50% dự toán. Cá biệt một số địa phương thu nội địa không kể thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết, đạt thấp, dưới 40% dự toán.

Tổng chi NSNN ước đạt 649,2 nghìn tỷ đồng, bằng 42,6% dự toán. Công tác quản lý chi NSNN chặt chẽ, theo đúng dự toán và tiến độ thực hiện của đơn vị. Các bộ, ngành và địa phương đã chủ động rà soát, sắp xếp, thực hiện chi, mua sắm tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi NSNN, góp phần nâng cao kỷ luật tài chính và hiệu quả sử dụng NSNN.

Đáng chú ý, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải, 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng thể chế, cải cách hành chính (CCHC), sắp xếp tổ chức bộ máy, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế được Bộ Tài chính chú trọng thực hiện.

Ngành Tài chính có thể hoàn thành dự toán thu cả năm

Phát biểu tại Hội nghị Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Bộ Tài chính và toàn ngành tài chính. Theo Phó Thủ tướng, với kết quả thu đạt 49,4% trong 6 tháng đầu năm, hứa hẹn ngành tài chính có thể hoàn thành dự toán thu cả năm.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng lưu ý về những rủi ro trong việc hoàn thành kế hoạch thu của cả năm 2018 khi hết nửa năm vẫn có tới 20 địa phương có số thu dưới 50%, trong đó có cả TP. Hà Nội. Do đó, ngành Tài chính phải tăng cường công tác quản lý thu hơn nữa, cùng với đó là chống thất thu NSNN, chống xói mòn cơ sở thuế, nhất là khu vực phi chính thức.

Về chi NSNN, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính cần siết chặt kỷ luật chi, cần chi đúng mục tiêu, nhất là các khoản chi khánh tiết, lễ tân, hội nghị, lễ hội, công tác nước ngoài… Cần xử lý người đứng đầu đơn vị nếu để xảy ra sai phạm trong chi thường xuyên khi có thanh tra, kiểm toán kết luận. Bộ Tài chính cũng cần tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ chủ động, kịp thời điều chỉnh các nguồn vốn đầu tư công.

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Tài chính cần khắc phục tình trạng trung ương hụt thu mà địa phương lại vượt thu nhiều. Muốn vậy, phải bám sát hơn nữa dữ liệu quản lý thuế, rà soát để có mức thu hợp lý với dự toán của từng địa phương, tránh tình trạng hụt thu hoặc thu quá mức.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hoan nghênh Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện giao dự toán chi thường xuyên bám sát với biên chế được giao.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phải đảm bảo bội chi và nợ công ở mức cho phép. Theo Phó Thủ tướng, những năm vừa qua, một trong những thành công của Bộ Tài chính là kiểm soát chặt chẽ và cơ cấu lại nợ công. Chúng ta đã kéo dài được kỳ hạn của Trái phiếu Chính phủ, chuyển được nợ ngắn hạn thành dài hạn, chuyển nợ lãi suất cao thành nợ lãi suất thấp…qua đó giảm áp lực nợ công nhiều. Đề nghị Bộ Tài chính phải làm sao quản lý tốt nợ công mà vẫn đảm bảo cho dư địa phát triển.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính tổ chức triển khai quyết liệt các Nghị quyết của Trung ương, trong đó có Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

“Ngành Tài chính cũng cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19-NQ/TW 2017 nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là vấn đề được dư luận quan tâm. Do vậy, Bộ Tài chính cần có kế hoạch làm tốt công tác tư tưởng tới các cán bộ công chức, viên chức và người lao động, đồng thời cần đôn đốc các đơn vị làm tốt việc này”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh./.

Minh Phương

dangcongsan

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb