Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội

Ngày 7/8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc với Đảng đoàn Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội (Ảnh:quochoi.vn)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị chủ trì buổi làm việc.

Tham dự cuộc làm việc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; các Phó Chủ tịch Quốc hội; các Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 là một quyết sách chính trị có ý nghĩa chiến lược nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong tình hình mới. Đây là hoạt động thường xuyên của Đảng do Bộ Chính trị đề ra để đánh giá sát tình hình đạt được, những ưu điểm, khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết cũng như những nội dung yếu kém, hạn chế mà những đơn vị được kiểm tra cần phải rút kinh nghiệm.

Đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết này của Bộ Chính trị sẽ giúp các tổ chức Đảng, các cán bộ, đảng viên nhận thức rõ nguy cơ và nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái để đề ra các giải pháp phù hợp nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, với tính chất quan trọng như vậy, ngay từ khi Nghị quyết được triển khai, Đảng đoàn Quốc hội đã chỉ đạo thực hiện một cách sát sao, kịp thời thông qua việc ban hành Chương trình hành động để sớm cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với hoạt động đặc thù của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; đồng thời phối hợp với Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các kế hoạch, văn bản hướng dẫn với từng cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên, người lao động.

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cũng là đơn vị đầu tiên cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa bằng sáng kiến in thành một cuốn sổ nhỏ, như cuốn điều lệ Đảng phát cho từng cán bộ đảng viên trong Đảng bộ, coi như một cuốn cẩm nang bỏ túi để tự soi mình hàng ngày, soi mình vào từng công việc xem có vi phạm những quy định của Nghị quyết Trung ương và Chỉ thị 05.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ giúp cho Đảng đoàn Quốc hội có cơ sở để đánh giá rõ hơn về kết quả đạt được, những ưu điểm, những hạn chế, từ đó chỉ ra phương hướng khắc phục khó khăn, tồn tại, tiếp tục thực hiện tốt, đúng và đầy đủ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong công việc của Quốc hội, đó là lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu và phát biểu thẳng thắn về những vấn đề cơ bản, trọng yếu của dự thảo báo cáo và kế hoạch kiểm tra để tạo sự thống nhất, giúp Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ đồng thời cũng để cho Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo trình Bộ Chính trị xem xét.

Tại cuộc làm việc, Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị Trương Hòa Bình nêu rõ, hoạt động kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Đảng đoàn Quốc hội được thực hiện theo Quyết định số 717 ngày 29/3 của Bộ Chính trị. Đoàn kiểm tra đã xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức kiểm tra theo quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Theo đó, báo cáo kết quả kiểm tra của Đảng đoàn Quốc hội sẽ được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị trong quý 4 năm nay./.

Mạnh Hùng

dangcongsan

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb