Đoàn giám sát 961 tỉnh làm việc tại Sở Công Thương

Chiều ngày 13/8, Đoàn giám sát 961 của tỉnh do Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Trần Tuyết Minh làm trưởng đoàn, đã làm việc với ông Nguyễn Anh Hoàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương, về việc giám sát giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X (2015 – 2020). Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công và đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan.

Theo bản báo cáo tự giám sát tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Anh Hoàng đã bám sát các nội dung thực hiện: Các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế; Nhiệm vụ và giải pháp trong đẩy mạnh kết cấu hạ tầng, phát triển hệ thống điện; chương trình phát triển công nghiệp – xây dựng; chương trình phát triển thương mại; Kết quả tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X.

Theo đó, trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Công Thương, cá nhân đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X, quán triệt, chỉ đạo đối với đơn vị. Từ đó, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Cơ cấu trong nội bộ ngành cũng có sự tăng trưởng và chuyển dịch đúng hướng. Các chương trình: phát triển công nghiệp đã hoàn thành 8/8 chỉ tiêu; phát triển thương mại đã tham mưu triển khai hoàn thành 5/10 nhiệm vụ, 2 nhiệm vụ đang được triển khai thực hiện, đề xuất không tham mưu triển khai 2 nhiệm vụ, chưa triển khai thực hiện 1 nhiệm vụ do chưa được bố trí vốn.

Phát biểu tại cuộc họp, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Trần Tuyết Minh, trưởng Đoàn giám sát 961 của tỉnh, đề nghị ông Nguyễn Anh Hoàng với vai trò là người đứng đầu Sở Công Thương cần rà soát lại quy hoạch xây dựng Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ nông sản, chợ đầu mối của tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh có kế hoạch thực hiện. Đồng thời, cần có giải pháp cụ thể, thiết thực thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt là nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp mang tính chiến lược để ngành công thương phát triển bền vững trong thời gian tới.

Lê Na – Công Minh

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb