Nhiều ý kiến tâm huyết tại buổi gặp mặt và đối thoại với trí thức năm 2018

Sáng nay (15/8), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh đã chủ trì  buổi gặp mặt và đối thoại với trí thức năm 2018, qua đó, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những ý kiến tâm huyết đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Cùng dự buổi gặp mặt  có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Quang Toản cùng đông đảo lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đánh giá chung, trong thời gian qua, đội ngũ trí thức hoạt động trên tất cả các lĩnh vực đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Đặc biệt là những đóng góp quan trọng của đội ngũ này trong nâng cao trình độ dân trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe nhân dân; cải tiến, đổi mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và đời sống. Nhiều sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, cấp tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các ngành các đơn vị, doanh nghiệp và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong tỉnh.

Theo báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến kiến nghị của trí thức do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trình tại buổi gặp mặt, có 9 nhóm kiến nghị, đề xuất liên quan đến các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo; chính sách thu hút nguồn nhân lực và chính sách sử dụng cán bộ; Việc thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU của Tỉnh ủy về ban hành đề án thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Bên cạnh đó là chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; về quản lý đất đai, quản lý đô thị; về vấn đề quản lý, sử dụng nhà, đất công; về phát triển nông nghiệp công nghệ cao và vấn đề thực hiện quy hoạch hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn.

Bên cạnh đó, cũng đã có nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu  trình bày trực tiếp tại buổi gặp như: cần có chế độ ưu đãi để giữ chân bác sĩ công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đảm bảo sự an toàn của bác sĩ khi cứu chữa bệnh nhân; về cơ chế đặt hàng về nghiên cứu khoa học; về những thông tin, dữ liệu nhằm quảng bá, giới thiệu để thu hút đầu tư; vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin, công khai minh bạch các thông tin của địa phương để người dân và doanh nghiệp được biết.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, các nhóm ý kiến tập hợp cũng như những ý kiến phát hiểu tại chỗ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của Đội ngũ trí thức tỉnh nhà đối với các vấn đề của tỉnh. Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền của  UBND tỉnh; đồng thời mong muốn các trí thức tiếp tục có sự đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh; tích cực tham mưu, kiến nghị lên thủ trưởng đơn vị những ý kiến hay để tham mưu cho tỉnh xử lý những vướng mắc khó khăn, đưa kinh tế của tỉnh phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền đã chỉ ra những hạn chế trong công tác tập hợp, xây dựng đội ngũ trí thức thời gian qua. Đó là: vẫn có một số cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chưa thực sự quan tâm đến công tác trí thức. Công tác đoàn kết, vận động trí thức chưa đáp ứng yêu cầu. Một số trí thức vẫn ngại va chạm; chưa tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; còn ngại tham gia nghiên cứu khoa học để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong quá trình phát triển của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác trí thức; Việc quản lý và sử dụng trí thức cần nghiên cứu phương thức phù hợp, không chỉ áp dụng máy móc cách quản lý hành chính; tạo môi trường làm việc thuận lợi, phát huy cao nhất năng lực cống hiến của trí thức. Bà cũng mong muốn đội ngũ trí thức của tỉnh năng động hơn, phát huy tri thức trong thực tế hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với ứng dụng trong thực tế; Phát huy kiến thức đạt được, cải cách hành chính, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng tới mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao đời sống nhân dân; Quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; sự điều động của tổ chức theo Đề án 999 của Tỉnh ủy, ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, cống hiến./.

                                             Lệ Quyên – Phạm Tăng

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb