Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Sáng nay (11/9), tại điểm cầu Bình Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị, huyện thị trong tỉnh đã cùng dự Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Văn phòng Chính phủ đã trình Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ký Quyết định số 985/QĐ-TTg 2018, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Theo đó, tập trung theo 4 nhóm nhiệm vụ, gồm: hoàn thiện thể chế; kiện toàn tổ chức và bố trí trụ sở, trang thiết bị cho Bộ phận một cửa các cấp, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Nghị định 61 và kế hoạch thực hiện Nghị định trong năm 2018 và hàng năm.

Ý kiến tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương cho biết, việc thực hiện các quy trình liên thông trong thời gian qua đã rút ngắn thời gian thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính; tỷ lệ hài lòng ở 1 số địa phương đạt trên 99%; ứng dụng tốt phần mềm điện tử, đưa Tổng đài hành chính công vào hoạt động… Qua đó đạt được phương châm phục vụ người dân trách nhiệm, chuyên nghiệp. Cũng theo các bộ ngành, địa phương, cải cách thủ tục hành chính đang gặp khó khăn lớn ở việc chia sẻ dữ liệu, hiện chưa thực hiện được đồng bộ việc chuyển tiếp các bộ thủ tục hành chính giữa các cơ quan, đơn vị.

Các bộ, ngành, địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian tới.

Những năm qua, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được xem là giải pháp quan trọng, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Ngọc Huyền – Trương Hiện

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb