Đồng Phú giảm hơn 40% hộ nghèo so với đầu năm 2017

Sáng nay (12/9), Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã khảo sát và làm việc tại huyện Đồng Phú, nhằm nắm bắt tình hình thực hiện việc điều tra, bình xét hộ nghèo và thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết quả bình xét vào đầu năm 2018 của huyện Đồng Phú cho thấy, toàn huyện có 580 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,49% tổng số hộ dân, giảm 424 hộ, giảm hơn 40% hộ nghèo so với đầu năm 2017. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, giảm 7 hộ nghèo, nhưng phát sinh thêm 4 hộ nghèo mới, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,48%. Sau quá trình bình xét hàng năm, nhằm giúp các hộ nghèo sớm có điều kiện vươn lên, huyện đã thực hiện đầy đủ chính sách của nhà nước dành cho hộ nghèo như: hỗ trợ về nhà ở, đầu tư kết cấu hạ tầng, phương tiện sản xuất; chính sách ưu đãi về tín dụng, vốn; hỗ trợ về giáo dục – đào tạo, y tế, dạy nghề và tạo việc làm… Ngoài ra, huyện còn triển khai dự án hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, mô hình giảm nghèo; các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế khác..

Nhấn mạnh chuyến khảo sát nhằm ghi nhận số liệu cho báo cáo của HĐND tỉnh cuối năm, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Điểu Điều đề nghị huyện điều chỉnh các số liệu liên quan đến việc bình xét cũng như thực hiện chính sách hỗ trợ, có đề xuất hướng tháo gỡ trong báo cáo. Ông cũng yêu cầu huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường kiểm tra, giám sát.. để công tác giảm nghèo đạt kết quả tốt hơn./.

Tiến Vũ

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb