Thông qua đề tài về khởi nghiệp của thanh niên

Chiều nay (ngày 19/9), Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức cuộc họp tư vấn, tuyển chọn thực hiện đề tài “Nghiên cứu tiềm năng và cơ hội khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Bình Phước”. Đề tài do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh và Trường Đại học Lao động – Xã hội, cơ sở 2, TP Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện.

Theo báo cáo, thực tế cho thấy trên địa bàn Bình Phước đã có nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp thành công, đem lại nguồn thu nhập đáng kể. Tuy nhiên, hoạt động phát triển kinh tế trong thanh niên nông thôn rất ít, tính bền vững chưa cao, chưa có nhiều mô hình kinh tế duy trì hiệu quả. Ý tưởng mới, sáng tạo của thanh niên có nhưng chưa nhiều,  ít thanh niên có ý chí khởi nghiệp và thành lập doanh nghiệp. Vì vậy, việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu tiềm năng và cơ hội khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Bình Phước” nhằm xác định các giải pháp, chính sách phù hợp để thúc đẩy tiềm năng và cơ hội khởi nghiệp cho thanh niên tỉnh Bình Phước. Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa thực tiễn cho các nhà hoạch định chính sách địa phương biết được nguyên nhân, cơ chế dẫn đến việc khởi nghiệp kinh doanh của thanh niên để có các giải pháp chính sách phù hợp, thúc đẩy tinh thần và hoạt động khởi nghiệp nhằm tạo việc làm, phát triển hệ thống kinh tế tư nhân cho phát triển kinh tế – xã hội địa phương..

Tại cuộc họp, các nhà khoa học và thành viên trong Hội đồng cho rằng, việc thực hiện đề tài là rất cần thiết trong thực tế hiện nay của Bình Phước. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần làm rõ phương pháp định lượng trong nội dung nghiên cứu; cần xác định lại số lượng thanh niên khởi nghiệp…

Sau khi thảo luận, Đề tài đã được Hội đồng bỏ phiếu thông qua với 83,88/100 điểm.

Tiến Vũ

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb