Sơ kết 5 năm thực hiện quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Bình Phước

Sáng ngày 5/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (2013 – 2018) thực hiện quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng dự và chỉ đạo hội nghị.

          Đánh giá chung, công tác quy hoạch phát triển báo chí trong những năm qua được sự quan tâm, chỉ đạo, đầu tư của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự hợp tác, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sở Thông tin và Truyền thông.  Báo chí trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an  ninh, góp phần định hướng dư luận xã hội, là cầu nối giữa Đảng, nhà nước với nhân dân. Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh có đầy đủ 4 loại hình báo chí gồm: Báo in, Báo hình, Báo nói, Báo điện tử và 14 bản tin của các sở ngành; 11 đài truyền thanh cấp huyện thị xã; 111 đài truyền thanh xã phường, thị trấn; 7 đơn vị hoạt động truyền hình trả tiền. Các cơ quan báo chí đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể theo quy hoạch, đặc biệt luôn coi trọng chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động; Phát triển cơ sở vật chất trang thiết bị từng bước chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên được đào tạo cơ bản, có nhận thức, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, tận tâm với công việc chuyên môn.

Tuy nhiên, công tác quy hoạch phát triển báo chí còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, nhân sự các cơ quan báo chí còn thiếu so với nhu cầu, nhất là sau khi sáp nhập báo Bình Phước và Đài PTTH Bình Phước; Diện tích phủ sóng phát thanh FM bị thu hẹp sau khi di dời Đài tiếp vận Phát thanh, Truyền hình Bà Rá về Đồng Xoài; Thiết bị kỹ thuật sản xuất chương trình thiếu đồng bộ; Cán bộ phụ trách truyền thanh cơ sở còn hạn chế về chuyên môn, mức thu nhập thấp nên thường xuyên biến động; Công tác phát triển hạ tầng tại vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn; khả năng tự chủ và hoạt động tài chính của các cơ quan báo chí còn khó khăn…

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đã khẳng định, việc thực hiện quy hoạch phát triển báo chí 5 năm qua đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Đồng thời, ông yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện quy hoạch; Tập trung tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị, các vấn đề quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh; Chủ động thực hiện các nội dung liên quan đến đề án hợp nhất Báo Bình Phước, Đài PT và TH Bình Phước; Cải tạo, nâng cấp, đầu tư thiết bị sản xuất chương trình; Nâng cao chất lượng, nội dung các chương trình PT,TH, các chuyên trang chuyên mục; tập trung nâng cao nguồn nhân lực phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng 4.0; Các sở ngành, địa phương tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích trong quy hoạch và phát triển báo chí giai đoạn 2013-2018./.

Thanh Lâm

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb