Ủy ban Dân tộc Trung ương làm việc tại huyện Bù Gia Mập

Ngày 9/10, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Trung ương do ông Đinh Xuân Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền- làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác tuyên truyền, vận động, đánh giá việc tiếp cận thông tin vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại 2 xã biên giới Đăk Ơ và Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập).


Bù Gia Mập là huyện miền núi, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) chiếm 36,1% với 24 thành phần dân tộc. Huyện có 2 xã biên giới là Đăk Ơ và Bù Gia Mập với hơn 70% ĐBDTTS sinh sống; 3 xã và 22 thôn đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo là ĐBDTTS là 1.457 hộ. Những năm qua, từ sự quan tâm của Đảng, nhà nước thông qua các chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình 134, 135, quyết định 33, 755…đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho ĐBDTTS sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Trong chương trình làm việc với 2 xã Đăk Ơ và Bù Gia Mập, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Trung ương đã đánh giá cao kết quả về công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số của 2 xã. Đồng thời mong muốn tổ chức Đảng, chính quyền huyện, xã tiếp tục quan tâm tập trung phát triển kinh tế, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phát huy hơn nữa vai trò của già làng, người có uy tín vùng dân tộc thiểu số./.

Văn Nguyên


digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb