Khảo sát tình hình thực hiện thủ tục hành chính tại Bình Phước

Sáng nay (12/10), Đoàn khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện thủ tục hành chính của Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đã làm việc với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các ban, sở, ngành, huyện thị về tình hình khai thác dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, hoạt động của Trung tâm Hành chính công của tỉnh trong thời gian qua.

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bình Phước đã nhập, đăng tải công khai toàn bộ các thủ tục hành chính của các Bộ, ngành Trung ương, chuẩn hóa đưa lên Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và kết nối cho địa phương với 1705 thủ tục, trong đó có 1318 thủ tục cấp tỉnh, 239 thủ tục cấp huyện và 148 thủ tục cấp xã.

Về hoạt động của Trung tâm Hành chính công , từ ngày 1/10/2017 đến ngày 1/10/2018, Trung tâm đã tiếp nhận 72.187 hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính, đã giải quyết 70.516 hồ sơ, đang giải quyết 1671 hồ sơ, số hồ sơ trễ hẹn đến thời điểm 1/10/2018 là 434 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,6 % trên tổng dố hồ sơ tiếp nhận. Qua tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, có trên 47% rất hài lòng, 50,6% hài lòng.

Trên cơ sở khảo sát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại Bình Phước cũng như cả nước, Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ sẽ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ tiếp tục triển khai nâng cấp dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, qua đó giúp các thủ tục hành chính trở nên thân thiện, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội.

Trần Cảnh

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb