Ban Văn hóa-Xã hội giám sát việc thực hiện Quyết định 22/QĐ-TTg

Sáng nay (15/10) Đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh đã làm việc với UBND xã Minh Long, huyện Chơn Thành xung quanh việc thực hiện Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đã đề nghị địa phương cung cấp thêm thông tin về tổ chức, bộ máy hoạt động của Trung tâm văn hóa xã; Vai trò của người dân trong việc xây dựng thiết chế văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; Vấn đề bảo vệ môi trường trong xây dựng văn hóa khu dân cư; Thực hiện quy chế dân chủ trong việc bình xét các danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; Nhận thức của người dân trong việc rèn luyện thể dục thể thao; Việc chủ động thực hiện các tiêu chí trong bản đăng ký gia đình văn hóa tại địa phương của người dân.

Trong những năm qua, việc thực hiện đề án phát triển văn hóa nông thôn tại Minh Long đã có nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Năm 2010, toàn xã có 1.361/1.506 hộ đạt gia đình văn hóa, đến 2017 có 1.623/1.708 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Hiện nay, 5/7 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Cơ sở vật chất văn hóa đã được quan tâm, toàn xã có 7 nhà văn hóa, 7 điểm tập luyện thể dục thể thao, 85% số hộ dân toàn xã sử dụng dịch vụ Internet, 95% hộ dân sử dụng điện thoại…Khó khăn nhất của Minh Long trong thực hiện đề án phát triển văn hóa nông thôn chính là thiếu kinh phí đầu tư cơ sở vật chất văn hóa. Địa phương chưa phát huy được việc huy động xã hội hóa trong xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, thiết chế văn hóa.

Lê Na – Công Minh

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb