Bù Đăng: 782 hộ được hưởng chính sách đặc thù

Sáng nay (16/10), Đoàn giám sát của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Điểu Điều, Trưởng Ban, làm trưởng đoàn, đã làm việc với UBND huyện Bù Đăng về kết quả thực hiện Quyết định 2085 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện.

Thực hiện Quyết định 2085 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2017, UBND huyện Bù Đăng đã xây dựng đề án thực hiện các chính sách, tổ chức triển khai điều tra, rà soát và bình xét các đối tượng thụ hưởng. Qua bình xét, huyện có 782 hộ được hưởng chính sách, trong đó hỗ trợ chuyển đổi nghề là 601 hộ; nước sinh hoạt phân tán là 359 hộ và hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất là 35 hộ. Với 1 tỷ đồng được UBND tỉnh phân bổ thực hiện đề án, Bù đăng đang thực hiện thủ tục hồ sơ để giải ngân nguồn vốn này.

 Về cho vay hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, chỉ tiêu được UBND huyện giao cho các xã, thị trấn thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2018 là 1,5 tỷ đồng; đến ngày 30/6/2018, đã giải ngân cho 21 hộ vay với số tiền 315 triệu đồng. Khó khăn trong quá trình triển khai quyết định 2085 trên địa bàn là việc bố trí, cấp nguồn vốn từ ngân sách địa phương chưa kịp thời, chưa có nguồn kinh phí quản lý dự án. Ngoài ra, việc một số hộ còn trông chờ ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, thời gian xây dựng đề án đến khi thực hiện kéo dài cũng đã làm ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả triển khai hiện đề án.

Trên cơ sở những kiến nghị, đề xuất của địa phương, Đoàn giám sát ghi nhận, tổng hợp để trình UBND tỉnh, các ngành chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Trần Cảnh

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb